— Nye PU-boliger står øverst på ønskelisten, sier finansbyråd Christine B. Meyer.

Bergen kommune er kraftig på etterskudd for å gi bolig til alle utviklingshemmede som står og venter på egen bolig.

  • Vi håper at regjeringens krisepakke gir oss muligheter til å investere i dem, sier Meyer.

Les kommentaren: Krise, Keynes og Kristin

- Frykter fagre ord

PU-boliger, boliger til psykisk utviklingshemmede, ble utsatt i bergensbudsjettet som ble lagt frem i høst. Nå står de altså øverst på finansbyrådens liste over kommunale byggetiltak. Det gir Victoria Titt nytt håp om eget sted å bo.

  • Jeg er 24 år og synes det er på tide å flytte for meg selv, sier Victoria.

Foreldrene, Rigmor og Michael Titt, understreker at de kjenner flere som har ventet mye lengre enn dem. De har likevel et høyt ønske om at Victoria kan bli prioritert snart, og at hun kan få noe i nærheten av barndomshjemmet på Bellevue.

  • Men jeg tror det ikke før jeg ser det. Det er ofte mange fagre ord og mindre handling når det gjelder denne gruppen som er helt avhengig av at andre mennesker jobber for dem, sier Rigmor Titt.

Victoria kan lage mat og klarer seg ganske godt selv, men hun vil bo i et kollektiv der hun kan få litt hjelp i hverdagen.

  • Jeg er lei av å vente på egen leilighet. Nå håper jeg det ordner seg, sier Victoria som jobber på Bjørkhaug arbeidsfellesskap.

Planene for nye PU-boliger er bare en del av bygge- og vedlikeholdsprosjektene finansbyråden har klar. Men opp av skuffen kommer de først når regjeringens krisepakke er klar i månedsskiftet januar/februar.

Les også: Her vil Bergen Næringsråd bruke pengene

- Kan ikke si nei

Byrådet vil ikke ha noen problemer med å få brukt pengene som kommer i regjeringens krisepakke. Utover PU-boliger, står skolebygg og investeringer til helse og omsorg høyest på prioriteringslisten.

Meyer sier at de uansett kommer til å ta imot statlige penger til å bygge nytt.

  • Vi kan ikke si nei til det, sier hun, men kommer samtidig med en advarsel.

— Uten at det kommer penger til drift, vil vi la de nye byggene stå tomme. Det er jo tullete, men vi vil ikke tåle økte driftsutgifter, sier Meyer.

  • Vi har allerede i dag et veldig stramt driftsbudsjett. Når vi bygger nytt, øker også driftsutgiftene. Det må bli kompensert fra staten.

De 50 planlagte PU-boligene som står i køen, vil for eksempel koste 200 millioner kroner å bygge. Problemet er at driftsutgiftene på disse byggene årlig vil være på 180 millioner kroner.

Meyer mener at regjeringen ikke bør vente med å gi kommunene en avklaring på spørsmålene om driftsutgiftene. Hun håper samtidig at regjeringen ikke legger for sterke føringer.

  • Jeg er skeptisk til at midler øremerkes. All historikk viser at øremerking betyr at kommunene ikke får fullfinansiering, sier finansbyråden.

— I tillegg gjør øremerking at vi ikke får mulighet til å tilpasse investeringene etter lokale behov.

Det er ikke bare nybygg som kan trille ut av en statlig tiltakspakke, også kommunale bygg som sårt trenger vedlikehold og rehabilitering kan få et løft. Dette gjelder ikke minst mange av byens skoler, blant dem en rekke som per i dag er utsatt eller skjøvet ut av skolebruksplanen.

  • Vedlikehold av bygg er det som vil gi raskest effekt. Det er i praksis bare å lyse prosjektene ut på anbud, sier Meyer.

Bygge opp helse- og omsorg

Selv om finanskrisen kan gi kommunen sårt tiltrengte investeringer, minner likevel Meyer om at krisen vil få andre følger.

  • Vi vet at arbeidsledigheten vil øke. Det får også konsekvenser for oss.

Tall fra SSB viser at kommunenes sosialhjelpsutgifter øker med 25.000 kroner for hver arbeidsledige. Basert på anslagene som nå er gjort, vil Bergen kommunes sosialhjelpsutgifter øke med 25 millioner kroner i 2009 og hele 45 millioner kroner i 2010.

Finansbyråden håper derfor at regjeringen stiller opp med midler til arbeidsmarkedstiltak, gjerne gjennom kommunale bedrifter.

Økt arbeidsledighet gir imidlertid mulighet for å skaffe flere hender der Bergen kommune virkelig trenger det.

  • Det gir en stor mulighet for å trappe opp helse- og omsorgssektoren for fremtiden, sier Meyer.

Hvor mener du milliardene bør brukes? Si din mening her.

PÅ TIDE: - Jeg er 24 år og synes det er på tide å flytte for meg selv, sier Victoria Titt, som håper hun endelig kan få egen leilighet.
Helge Skodvin