Fem eiendomsbesittere langs Bybanen var ikke fornøyd med tilbudet de fikk fra Bergen kommune. Derfor har Bergen tingrett nå fastsatt erstatningssummene.

Mest fikk en eier på Paradis, minst fikk Helmers AS på Fantoft.

Samtlige har avstått deler av eiendommene sine til Bybanen. Noe midlertidig mens Bybanen bygges, noe er varig overtatt.

Tingretten har i noen tilfeller også tatt med eventuelle fordeler for grunneierne i sine vurderinger. Her er tingrettens kjennelse:

Saksøker: Reidar Madsen

 • Eier: Storetveitveien 4, Bendixens vei 59, 63 og 65
 • Type: Boligeiendommer
 • Varig ervervet: ca. 1000 av 4400 kvm. tomt
 • Erstatning pr. kvm.: 3000 kr.
 • Sum erstatning: 3,2 mill. kr. Saksøker: Sameiet Wergeland
 • Eier: Parkeringsplasser ved Wergeland Senter
 • Type: 26 P-plasser ute av drift i 19 måneder.
 • Sum erstatning: 400.000 kr. Saksøker: Studentsamskipnaden
 • Eier: Fantoft studentby
 • Type: Blokker med mange leiligheter, fotballbane, idrettshall, myr, mm.
 • Varig ervervet: 3900 av 86.000 kvm. tomt
 • Erstatning pr. kvm.: 800 kr.
 • Sum erstatning: 3,1 mill. kr. Saksøker: Helmers AS
 • Eier: Ubebygd område på Fantoft.
 • Type: Stripe tomt midlertidig ekspropriert.
 • Erstatning: 0 Saksøker: Inge K. Kristoffersen
 • Eier: Nærings— og boligeiendom på Paradis
 • Type: Bilbutikk, leiligheter, m.v.
 • Varig ervervet: Ca. 1900 av 2400 kvm. tomt
 • Erstatning pr. kvm.: 2783 kr.
 • Sum erstatning: 5,4 mill. kr.