Det er høyt under taket i Maartmannshagen på Hotell Norge. Men ikke så høyt at det på noen måte påvirker takhøyden i Bergen Frp. De 157 delegatene på Bergen Frps nominasjonsmøte har denne torsdagskvelden midt i november samlet seg 20 meter under glasstaket. De skal få seg en lekse om partipisk de sent vil glemme.

-Min gode venn

Valgene på de tre øverste plassene har gått som smurt. Liv Røssland får førsteplassen. Arvid Blommedal glir inn på plassen like bak. Gunnar Bakke får tredjeplassen, alt i tråd med forslaget fra nominasjonskomiteen.

Møteleder Gjermund Hagesæter åpner for støtteinnlegg for fjerdeplassen. Knut Vidar Schjenken er foreslått av nominasjonskomiteen, men det bekymrer ikke Arvid Blommedal.

— Når jeg så kan legge til at Arnulf Svanevik er en meget god venn, skjønner alle hvorfor jeg kan gi ham mine varmeste anbefalinger på fjerdeplassen, avslutter Arvid Blommedal sitt støtteinnlegg.

De 83 delegatene i salen som tilhører Blommedals portefølje, har tatt signalet. «Ber jeg dem om å stemme på en ku, i stedet for å stemme på Carl I. Hagen, så gjør de det» skal Blommedal en gang ha uttalt, for å illustrere stemmekvegets lojalitet. Knut Vidar Schjenken er i hvert fall sjanseløs.

Konspiratoriske møter

Et halvt år tidligere var Schjenken inne i varmen. Da fikk han være med på konspiratoriske møter på klubbkontoret til Ny-Krohnborg Idrettslag for å diskutere nominasjonen. Her ville Arvid Blommedal, Arnulf Svanevik og den ekskluderte fylkessekretæren Terje Sørensen avklare hvem av kuppmakerne fra 1999 man fortsatt kunne stole på. Det de tre ikke visste var at Schjenken rapporterte direkte til Liv Røssland alt som foregikk.

På et av formøtene i begynnelsen av september var blant andre stortingsrepresentant Karin Woldseth, Tor Woldseth, Arvid Blommedal og Terje Sørensen til stede. Møtet avgjorde at Blommedal skulle få annenplassen på listen, mens Karin Woldseth skulle bli ny leder for Bergen Frp. Liv Røssland skulle få beholde førsteplassen.

Nominasjonskomiteens leder, Arne Sortevik, avfant seg med dette. For å sikre husfreden skrev de seks første på listen under en avtale der de fredet hverandre. I tillegg var de enige om å fordele politiske heltidsverv og andre inntektsbringende verv i henhold til rekkefølgen på listen. Liv Røssland, Arvid Blommedal, Gunnar Bakke, Knut Vidar Schjenken, Tor Woldseth og Arnulf Svanevik undertegnet alle avtalen, sammen med Arne Sortevik og Karin Woldseth.

Avtalen ble lagt i en bankboks.

Røsslands dobbeltagent

— Vi undertegnet avtalen i håp om å holde partiet samlet, men vi visste jo at den ikke var verd papiret den var skrevet på, sier en av underskriverne til BT.

På årsmøtet i slutten av oktober ble Karin Woldseth valgt til leder, som avtalt. Det var i denne fasen bystyremedlem Knut Holme Sulen dukket opp på Arvid Blommedals kontor og truet med å offentliggjøre kompromitterende opptak. I kjølvannet av denne saken ble for første gang påstanden om et tett samarbeid mellom Blommedal og Sørensen offentlig kjent gjennom en artikkel i Bergens Tidende. Blommedal avviste påstandene:

— Jeg har aldri møtt Terje Sørensen, uttalte Blommedal til BT 12. november.

Sulens påstander og ryktene om at Knut Vidar Schjenken fungerte som Liv Røsslands dobbeltagent, skapte uro blant de gamle kuppmakerne. 12. november sendte Blommedal en e-post til leder for nominasjonskomiteen med beskjed om at fredsavtalen mellom de seks øverste ikke gjaldt lengre. Han og Svanevik trakk seg fra avtalen.

Truet med eksklusjon

Schjenken visste han satt utsatt til, og gikk til aksjon. Han kontakte Arnulf Svanevik og fortalte at man sentralt i partiet ikke ville sitte stille og se på et slikt avtalebrudd.

Dette ble oppfattet som en eksklusjonstrussel, og de to gikk til motangrep. Det endte med at Schjenken, på gruppeleder Liv Røsslands kontor, måtte ringe Svanevik og Blommedal og avkrefte at det var noen eksklusjonssak på gang mot de to. To dager før nominasjonsmøtet hadde Schjenken ødelagt fullstendig for seg selv. Det oppfattet også de som satt under glasstaket i Maartmannshagen. Etter avstemningen uttalte Schjenken:

Spiller sjakk med oss

— Det er ingen tvil om hvem som har kontrollen. Det har Blommedal med hjelp fra Terje Sørensen.

Og dette var Blommedals kveld. Gang på gang gikk han på talerstolen og holdt støtteinnlegg, og hver eneste gang rautet stemmekveget ja. Bortimot 20 innlegg måtte Blommedal holde. Slikt hadde man aldri før sett i Bergen Fremskrittsparti.

I ettertid har flere av de impliserte fått kalde føtter. To har sendt brev til generalsekretær Geir Mo om hvordan Blommedal har overtatt styringen over Bergen Frp først og fremst med hjelp fra ekskluderte Terje Sørensen, men og fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Karin Woldseth,.

En av de mange BT har vært i kontakt med i denne saken uttrykker det slik.

— Det har gått altfor langt. Vi kan ikke ha det slik i partiet. Terje Sørensen er en sjakkspiller og vi er brikkene. Jeg tror ikke Blommedal er klar over hva han har begitt seg inn på.

Vi kan ikke ha det slik i partiet. Terje Sørensen er en sjakkspiller og vi er brikkene.