Databrikken AutoPASS skal gjøre det enkelt å passere bomringen. Alternativet er både mer tungvint og for de aller fleste betydelig dyrere. AutoPASS gir nemlig en rabatt fra 30 til 50 prosent.

Tabellen ovenfor viser hvor mye du sparer på å kjøpe AutoPASS med henholdsvis 25, 175 og 350 passeringer. Det tabellen ikke tar hensyn til, er at det for noen vil være vanskelig å betale den engangsutgiften som kjøp av 350 turer krever. 2625 kroner må du nemlig ut med for å få maksimal rabatt. I tillegg kommer et depositum på 200 kroner for databrikken.

Tungvint alternativ

Siden det 2. februar blir slutt på betaling ved bomringen, er alternativet til en databrikke at du betaler etterskuddsvis.

Det skjer ved at du etter hver måned du har passert bomringen får en faktura i posten. Alle passeringene i måneden samles på samme faktura. Du betaler da 15 kroner pr. tur, hvis du har kjørt en bil som er under 3500 kg.

Bro og tunnelselskapet vil ikke ilegge noe ekstra gebyr for utsendelse av fakturaen, utover at du går glipp av en rabatt. For at du også skal slippe bankenes gebyrer, kan du betale fakturaene på enkelte av Hydro/Texacos bensinstasjoner. Hvilke stasjoner det blir, er ennå ikke klart.

Men alt blir ikke mer tungvint med det nye systemet. Ordningen med betaling på forskudd eller etterskudd gjør at man unngår både køer og filskifter før bomstasjonene.

Tak ikke endelig bestemt

Bystyret vedtok mandag at ingen skal betale for mer enn 50 passeringer i måneden.

Men dette gjelder bare for dem med AutoPASS.

For øvrig er det Vegdirektoratet som endelig vedtar takstene og taket på antall passeringer man skal betale for. Ingenting tyder på at Vegdirektoratet vil endre takstene bystyret har vedtatt, men taket vil etter det BT kjenner til bli vurdert.

Også timesregelen, det vil si at man kan passere bomringen flere ganger på én time og bare betale for én passering, gjelder bare for dem med AutoPASS.

De som taper økonomisk på den nye ordninger er dem som kjører 30 ganger eller mer gjennom bomringen i måneden. De har før spart penger på å ha månedskort. Også de som velger ikke å kjøpe AutoPASS vil fra februar betale mer, nemlig 15 kroner i stedet for 10. De som tjener på ordningen er de som har råd til å kjøpe 350 passeringer samtidig slik at de får maksimal rabatt, som kjører ofte nok til å bruke opp passeringene i løpet av de ti årene bomringen vil vare, men som passerer bomringen sjeldnere enn 30 ganger i måneden.

Slik kjøper du brikken

AutoPASS har en størrelse og en fasong omtrent som en flat datamus. Denne gjør du lurt i å skaffe deg i god tid før 2. februar.

Det kan du gjøre på flere måter. Bro og tunnelselskapet foretrekker at du om kort tid legger inn en bestilling på www.brotunnel.no. Men alle husstander i Bergen og omegnskommunene skal også få tilsendt en brosjyre i løpet av desember om det nye betalingssystemet. I brosjyren står det et skjema du kan fylle ut. Skjemaet eller utskriften av internett-bestillingen kan du levere inn i en betjent bomstasjon, med mindre du havner midt i rushtrafikken. I bomstasjonen vil du få utlevert brikken AutoPASS.

Du kan også sende skjemaet til Bro og tunnelselskapet og motta databrikken i Posten, eller selv hente brikken hos bompengeselskapet.

Når du har mottatt en databrikke med et visst antall passeringer, skal du slippe å tenke på hvor mange passeringer du har igjen på brikken. På bomstasjonene vil det nemlig være lys som indikerer at du snart må fylle opp kortet.

Et hvitt lys skal være signalet på at du har under en tredjedel av de kjøpte passeringene igjen på kortet. Du skal også få tilsendt faktura i posten når det er på tide å kjøpe nye passeringer.

Holder i fem-syv år

Selve databrikken skal vare i fem til syv år før batteriet i den trenger oppladning. Databrikken vil da selv gi beskjed til Bro og tunnelselskapet som igjen gir deg beskjed om at det er på tide å få byttet den.

Men selv om databrikken byttes, beholder du passeringene du har kjøpt. Kjøpte passeringer skal nemlig kunne brukes så lenge bomringen står. Derfor kan det også for dem som bor langt unna Bergen, og bare besøker Bergen noen få ganger i året, være praktisk og lønnsomt å ha databrikken.


Fakta om autoPASS

  • 1. februar 2004 introduseres AutoPASS — Samordnet betaling (ASB). Da kan du velge om avtalen din kun skal gjelde for ditt lokale bompengeanlegg, eller for alle AutoPASS-anlegg i hele Norge. Velger du det siste blir du bruker av ASB.
  • Som ASB-bruker kan du kjøre igjennom alle bompengeanlegg som har AutoPASS uten å stoppe. Betaling for passering blir fakturert en gang i måneden fra bompengeselskapet ditt. Noen bompengeselskap vil også tilby direkte trekk fra forskuddsbeløpet du har betalt inn.
  • Du får kun rabatt i anlegg hvor du har en lokal avtale. Ønsker du rabatt i flere anlegg er du nødt til å inngå flere lokale avtaler.
<b>BRIKKEN:</b> Slik ser AutoPASS-brikken ut. Den kan du bestille på internett eller med et skjema alle husstander får i posten.