• Ring 113 etter hjelp.
  • Legg personen på ryggen, på hardt underlag.
  • Sørg for frie luftvegar ved å løfte kjeven framover og bøye hovudet forsiktig bakover.
  • Start med to innblåsingar. Blås til brystet hevar seg. Kvar innblåsing skal vare i cirka to sekund.
  • Plasser handrota mellom brystvortene, eller to fingerbreidder ovanfor spissen på brystbeinet.
  • Legg den eine handa oppå den andre. Fingrane skal peike oppover, berre handrota skal røre ved brystkassa.
  • Trykk brystkassa ned 4–5 cm ned per kompresjon. Trykk 15 gonger i rask rekkjefølgje (cirka to trykk per sekund)
  • Hald fram med to nye innblåsingar følgd av 15 kompresjonar fram til kyndig personell kan overta.

Kjelde: Norges Røde Kors