Når retten settes klokken 09.30 i den store lagmannsrettssalen, starter forhandlingene som er Oddmund Hjartåkers siste håp.

Han setter sin lit til at retten skal nekte Haukeland å koble fra pustemaskinen som holder hans fire år gamle datter i live. Bergen tingrett har avvist kravet. Alt tyder på at bare lagmannsretten kan hindre at Kristina dør.

Det er satt av to dager til saken, som gjennomføres med full vitneførsel. Det er i seg selv ekstraordinært i slike saker, og skyldes de svært spesielle omstendighetene.

Sykehusets advokat, Halfdan Mellbye, sier han vil føre tre eller fire vitner.

— Retten har gitt signal om at den bare ønsker helt korte innledningsforedrag, og det vil vi forholde oss til. Fra vår side legger vi opp til å føre tre eller fire vitner fra sykehuset, sier Mellbye.

Han mener det er naturlig at retten fraviker prinsippet om skriftlig behandling i en så spesiell sak, og i stedet åpner for forhandlinger.

— Men utgangspunktet vårt er fortsatt at saken ikke hører hjemme i retten. Med all respekt for domstolen har den ikke kompetansen som gjør den egnet til å behandle slike saker, mener Mellbye.