JAN STEDJE

Vegdirektoratet tar intern oppvask med de ansatte, både i Vegdirektoratet og ved Statens vegvesen Hordaland.

Slettingen betyr at verken politiet eller Stortinget ved en eventuell ulykke under kolonnekjøring, vil være i stand til å finne den faglige bakgrunn samferdselsministeren bygget på da hun skriftlig orienterte Stortinget 5. desember i fjor.

Vegdirektøren legger seg flat og beklager at e-posten om sikkerhet for trafikantene verken er journalført, slik det kreves, eller mulig å finne igjen i dataanleggene i Bergen eller i Vegdirektoratet.

Fryktet sikkerheten

Stortinget ba 27. november i fjor om statsrådens vurdering av trafikksikkerheten på vidda vinterstid. Brudd på kravet om kjettingbruk på vogntog og manglende brosjyreinformasjon til trafikantene om farene de blir utsatt for i en kolonne, var bakgrunnen for Stortingets spørsmål til Skogsholm.

Skogsholm bagatelliserte farene i sitt svar til Stortingets presidentskap 5. desember i fjor.

Finner ikke e-posten

Det er den skriftlige faglige informasjonen, som danner grunnlaget for hennes svar til Stortinget, som er slettet av Vegdirektoratet.

Eksperter på strafferett som BT har kontaktet ser for seg følgende problemstilling: «Hadde det skjedd en alvorlig ulykke under kolonnekjøring ville Vegdirektoratet blitt bedt om å dokumentere rådene de ga Skogsholm. Også politiet ville bedt om innsyn i korrespondansen i saken, før Skogsholm beroliget Stortinget om kolonnekjøringens farer 5. desember. Statsråden er formelt ansvarlig for en ulykke under kolonnekjøring, dersom kolonnen ble satt i gang av Vegvesenet i strid med instruksene».

Etter det Bergens Tidende erfarer er det dette alvoret som er årsaken til at Vegdirektøren tar saken alvorlig, noe som fremgår av hans svarbrev til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Vegdirektøren skriver 28. april:

«E-posten (som er slettet i Vegdirektoratet, red.anm.) danner grunnlaget for Vegdirektoratets utkast til svar på spørsmål fra Stortinget. ... Denne e-posten burde vært betraktet som et saksdokument».

Han beklager og skriver videre at det er satt i gang intern opprydding om journalføring både i Vegdirektoratet og blant de ansvarlige vegvesen-ansatte i Hordaland.