Komité for miljø og byutvikling sier i hovedsak ja til reguleringsplanen for Slettebakken sør. Planen innebærer at det skal bygges 248 boliger i blokkbebyggelse og tett småhusbebyggelse like ved bybanestoppet på Slettebakken.

Det er Bergen Kommunale Bygg og Bybo som fremmer reguleringsforslaget. Like ved er det nylig vedtatt en reguleringsplan som åpner for ytterligere 80 leiligheter.

De nye blokkene skal i hovedsak bygges i skråningen bak aktivitetshuset Fysak.

Terrenget bak består av bratte terrengskråninger og skrenter som kan være utsatt for steinsprang. Det er derfor gjort en rasvurdering i tilknytning til planarbeidet. Rasrapporten konkluderer med at området bak Fysak kan bebygges, men det stilles krav om sikringstiltak

Sentralt i planområdet settes det også av areal til et bygg som er tenkt brukt til barnehage.

Maksimal høyde på de nye blokkene er syv etasjer, som er fem etasjer lavere enn dagens høyblokk som ligger like ved.