Det ble en tung økt da Sivilforsvaret fredag skulle kalle inn folk til storbrannen på Sotra.

— Vi har måttet ringe mange flere for å få fatt i folk. Det er sant. Vi kontaktet en 150 stykker for å fylle det første laget på 20 personer, sier sivilforsvarsinspektør Helge Johnsen i Hordaland sivilforsvarsdistrikt.

Han mener fint vær og konfirmasjonstid var hovedårsaken til at det var langt tyngre enn normalt å få fatt i nok mannskaper.

Fint vær

Johnsen sier det gikk lettere fra lørdag, og han understreker at Sivilforsvaret har klart å stille med det antallet mannskaper de er bedt om.

Likevel legger han altså ikke skjul på at jobben var tyngre enn både forventet og ønsket.

— Totalt har vi hatt rundt 250 mannskaper inne i løpet av disse dagene. Vi har vel kontaktet et sted mellom 500 og 550. Realiteten er at det har vært vanskelig. En vanlig helg med normalt vær hadde det nok vært enklere, tror Helge Johnsen.

BT har i løpet av helgen truffet flere mannskaper fra Sivilforsvaret som har gitt uttrykk for irritasjon over at det «alltid er de samme som stiller». Sivilforsvarsinspektør Johnsen er ikke uenig.

De samme stiller hver gang

— Vi har vel en hard kjerne som responderer med en gang, hver gang. De tilhører gjerne FIG-enhetene (fredsinnsatsgrupper, red.anm). De større enhetene er tyngre å kalle inn.

Nå ønsker Johnsen seg en mer forpliktende vaktordning for sivilforsvarets mannskaper.

— Vi vet jo at forsvaret jobber med en vaktordning eller en kontraktsordning for Heimevernet som skal sikre at de som er meldt til tjeneste også kan stille i slike sammenhenger, sier Johnsen.

— Håpet og ønsket er at vi skal få noe liknende. Hvis ikke er det som skjedde i helgen det bildet vi kan møte. De få må løpe, de andre behøver ikke å stille. Men dette er politikk, så det får politikere og de som steller med vernepliktsordninger ta tak i.