– Det var på hengande håret at det gjekk bra, seier Skarde — eitt år etter marerittet.

Ho fortel til Hardanger Folkeblad om den dramatiske brannen i Røldalsvegen 86 klokka 16.15 måndag 28. januar i år, og korleis ho har opplevd tida etter.

Brannårsaka var avfyring av fyrverkeri i eit kjellarhusvære. Mannen i husværet er no dømt til fengsel i 120 dagar, og til å betala 190.000 kroner i erstatning, ein brøkdel av aktor sin påstand.

Dramatisk

Brannen sperra henne inne i 4. høgda saman med dei to sønene Erik og Kjetil i ein time. Kjetil var berre fem månader gammal.

Oddingane Arve Espe, Jon Atle Espe og Eirik Stølvei gjorde heltemodig innsats for å få folk ut av den brennande blokka. Det var Eirik som hadde klatra opp i stigen så langt han rakk, og overtalte Vivian til å sleppa babyen frå altanen og ned til han. Eirik tok trygt imot. Seinare vart Vivian Merethe og Erik henta trygt ned med Odda Energi si heisevogn via eit vindauge på andre sida av blokka.

Mannen, Vidar Sæterdal, var på arbeid då brannen raste.

Gruer seg til nyttår

Odda kommune tok godt hand om familien. Først budde dei på hotell i halvannan månad, deretter hjå Vidar sin familie. I slutten av april flytta dei heim att til blokkhusværet.

Ho fortel familien var dei første som flytta attende. Den første tida var særleg vanskeleg. Seinare har det gått betre, men Vivian er framleis redd.

– Vaknar. Prøver å få sova. Mannen min og eg byter om å halda vakt, seier Vivian Merethe Skarde til HF.

No har også mannen som var ansvarleg for brannen flytta attende til blokka, og han har fått sin dom.

Gav opp jobben

Ho har slutta i jobben som frisør. I staden leikar ho med Kjetil i blokkhusværet. Han har no blitt 16 månader gammal, lykkeleg uvitande om dramatikken som han, mor, og storebror opplevde i januar.

– Eg orkar rett og slett ikkje å jobba no. Eg vil vera i nærleiken av borna mine, heile tida, seier Vivian Merethe.

Ho vedgår at dommen i straffesaka slo henne ut. Alt som hende, har ho fått att i fullt monn. Redselen har ikkje sleppt taket.

Svein Knutsen, Hardanger Folkeblad
FRODE LARSEN