Informasjonssjef Kåre Ness ved Statoil Mongstad opplyser til Bergens Tidende at ordningen i første omgang skal gjelde ut vintersesongen.

Allerede 30. september satt Statoil Mongstad i verk en ordning med følgebåt ut Fensfjorden for mindre tankskip som ikke kommer inn under de vanlige regler for eskorte.

-Bakgrunnen var den løpende diskusjonen vi har om sikker håndtering av skip som skal til og fra Mongstad, men en utløsende årsak til at dette skjedde i månedsskiftet september/oktober, var hendelsen med gasstankskipet MT «Marte» som var nær ved å grunnstøte ved Fedje, sier direktør Bjørn Kåre Viken.

Områdeleder Per Lerøy sier at omleggingen til å stasjonere en av slepebåtene på Fedje gjør at responstiden blir kortene om noe slikt skulle skje med et lastet fartøy som går fra Mongstad.

Han legger til at når båten stasjoneres på Fedje, er dette miljømessig gunstig med tanke på bruk av bunkers, og dessuten blir belastningen på mannskapet mindre enn ved bruk av følgebåt.

Miljøvernforbundet har i Bergens Tidende tirsdag 2. november et innlegg der de kritiserer Statoil Mongstad for ikke å være villige til å stasjonere en slepebåt på Fedje.

-Jeg konstaterer at ordningen vi allerede har iverksatt samsvarer med de ønsker og krav Miljøvernforbundet har fremsatt, sier Bjørn Kåre Viken.

Inn til det er gjort avtale om fast kaiplass på Fedje. vil, slepebåten ha kaiplass ved Fedje Mekaniske Verkstad.

Kåre Ness presiserer at de vanlige eskortebestemmelsene gjelder som før. Disse går i hovedsak ut på at alle skip på over 20.000 bruttotonn skal ha eskorte til og fra Mongstad.

REDNINGSDRAMA: Gasstankeren "Marte" var tidligere i høst nær ved å brase rett inn i fjæresteinene på Fedje.
GISLE BJØRNEBY