— Dette må være norgeshistorie i demokrati. Tenk å bli innvalgt til et verv med bare en stemme. Det sier mye om kirkedemokratiet, sier Aarebrot mens hans velkjente latter runger inn i telefonrøret.

Aarebrot gjorde seg før kirkevalget bemerket med å kalle kirkevalget like udemokratisk som i det tidligere DDR fordi valget blir holdt uten neon form for valgkamp eller informasjon om kandidatene.

Han legger ikke skjul på at han ble noe forbauset da han for noen dager siden fikk en e-post fra valgstyret i Årstad sokn med beskjed om utfallet av valget og også spørsmål om han er medlem i Kirken.

Sofavelger

— Jeg stemte ikke selv ved kirkevalget. Det var rett og slett umulig for meg å gjøre min demokratiske plikt overfor kirken. Jeg kjente ingen av kandidatene på valglisten og absolutt ingen informasjon om kandidatenes verdisyn fulgte med valgkortet jeg fikk i posten, sier han

— Men jeg er faktisk både døpt og konfirmert i Årstad kirke og er også medlem i kirken. Derfor er det ingen tvil om at jeg er lovlig valgt. Og som kirkemedlem må ta jeg ta på meg de forpliktelser som følger med medlemskapet. Men jeg er jo siste innvalgte varamedlem. Derfor går jeg ut fra at det ikke blir så mange oppgaver og mange møter som følger med vervet, sier han.

Valgforskeren regner selv at han har forholdsvis bred erfaring for oppgaven.

Holdt andakt

— For noen år siden ble jeg spurt om å holde andakt i NRK. Det takket jeg ja til. Dessuten har jeg også en gang holdt tale til konfirmantene i en borgerlig konfirmasjon.

Jens Meyer som er ansvarlig for avviklingen av kirkevalgene i Bjørgvin bispedømme, kjenner ikke konkret til resultatet i Årstad.

Men Årstad menighetsråd skal ha åtte medlemmer og fem varamedlemmer. På valglisten sto det til sammen 11 navn. Det betyr at personer som ikke på sto på listen, men som ble ført opp av velgerne, hadde stor sjanse til å bli valgt som varamedlem. Det har tydeligvis i dette tilfellet.

Si din mening i kommentarfeltet under!

VALGT: Plutselig var Frank Aarebrot valgt inn i meninghetsrådet.
ØRJAN DEISZ