Kvinna, som er i 50-åra, har vore sjukmeld i eitt år med sterke rygg— og nakkesmerte etter episoden på fiskeribedrifta i Svelgen.

Kvinna og arbeidsformannen skal ha hatt eit konfliktfylt forhold like frå han blei tilsett i bedrifta for halvtanna år sidan. Dei to skal fleire gonger har vore i krangel, mellom anna fordi mannen meinte kvinna ikkje gjorde god nok jobb.

Den spente situasjonen mellom dei to toppa seg då kvinna tilbaud seg å gjere jobben for ein kollega som hadde kutta seg i ein finger. Arbeidsleiaren var irritert fordi kvinna hadde sett på ventilasjonsanlegget natta før, noko som hadde ført til at ein nabo klaga over støy frå anlegget.

Under krangelen greip kvinna mannen i skjortebrystet. Han svarte med å vri arbeidshanskane sine over hovudet på kvinna. Hanskane var gjennomtrekte av vatn frå fiskeslakt, og dette rann nedover håret og ansiktet. Deretter slengde han kvinna i golvet og etterlet henne gråtande.

Sunnfjord tingrett har no dømt mannen til fengsel i 28 dagar på vilkår. Han må dessutan betale bot på 5000 kroner og erstatning på kr. 15.000,- til kvinna.

Tingretten viser til at kvinna snakkar dårleg norsk, og at språkvanskane kan ha forsterka den dårlege kjemien mellom dei to. Men samstundes at arbeidsformannen i for liten grad har teke omsyn til dette. Av dommen kjem det fram at retten meiner tiltalte har behandla kvinna upassande, og at han sjølv eit godt stykke på veg la opp til krangelen som førte til valdsbruken.