Nå har den første av tre gards— og ættesoger kommet. Den skiller seg kraftig ut fra tidligere tiders ættebøker. De tradisjonelle er fylt med personer knyttet til hver gård, fødsel, ekteskap og dødsår, men denne gir oss så mye mer.

Arvid Skogseth har snakket med folk i området og samlet bilder av personer, steder og dagligliv. På Statsarkivet har han trålt tingbøker, panteregistre, kirkebøker, folketellinger og skifteprotokoller. Til sammen gir dette oss et interessant innblikk i livet på Austrheim fra 1600-tallet og fremover mot vår tid.

Eiendomsinvesteringer

Det er naturlig å tro at gårdene her ute ved kysten har tilhørt lokalfolket siden arilds tid, men det er bare nesten riktig. Kirken, klostre, byborgere og adelen har tidligere vært store eiendomsbesittere. For eksempel satt Rustungene i Kvinnherad, som seinere bygget baroniet i Rosendal, med både Fonnes og Leirvåg-gårdene på 1600-tallet.

På Austrheim har folk tradisjonelt levd av jordbruk og fiske, men etter hvert ble sjøfart en viktig næring. Vi skjønner at folk har stridd for utkommet her som andre steder, og i arveoppgjørene får vi et innblikk i hvordan den økonomiske situasjonen var, med gjeld, eiendom, innbo, dyr, beiteretter og redskaper. Det slår oss at folk samlet omsettelige verdier i sølv, og det er til dels mye rundt i slektene.

Livstidsfange

Men det var også krangler om eiendomsgrenser, småtyverier og utroskap, sjelden noe alvorlig. Men det holdt på å gå riktig ille for Jakob Anderson Selvika i Leirvågen. Han klarte å bli far til tre barn utenom ekteskapet, attpåtil med tre forskjellige kvinner. Han burde holdt seg i skinnet, for Jakob fikk dødsdom for synden. Jakob anket, og i 1736 ble den omgjort til livsvarig festningsarbeid på Bergenhus. Men vi får ikke hvordan det endte for Jakob.

Arvid Skogseth har gjort et imponerende arbeid, først med bygdeboken som kom ut i 2000, og nå med den første ætteboken. Her er det navneregister med 4300 navn på hovedpersoner, i tillegg kommer alle barna. Boken er et glimrende oppslagsverk for folk med tilknytning til Austrheim, og det er ikke få, for det har vært stor tilflytting til Bergen derfra opp gjennom tidene.

PÅ SILDEFISKE: Reinholdt Straumstad, Roald Monslaup og Asbjørn Saltnes fotografert like etter krigen.
NORDRE FONNESVÅGEN: 1961 med hermetikkfabrikk, butikk, post og bakeri. Bak ser vi Fensfjorden og Gulen.
KLESVASK: Ovidia og Josefine på Dyrøyna over vaskestampen. Ovidia døde i 1920 av lungebetennelse, bare syv år gammel. Da reiste moren til Bergen og ble husholder hos broren.