Den inneholdt også et dårlig skjult sleivspark til politiet:

«Hilser også «Mo» og hans støttespillere v/B.P.» Annonsen var underskrevet med tre navn, deriblant hans mor og hans lille sønn.

Ordene er etter alt å dømme myntet på politiførstebetjent Kjell Mo ved vold og sedelighetsavsnittet i Hordaland politidistrikt. Han var hovedetterforsker på drapet på oljearbeideren Øyvind Bjarte Madsen, som Jarle Olsen sent i høst ble dømt for.

«B.P.» kan i den sammenhengen vanskelig tolkes som noe annet enn Bergen politikammer.

— Jeg registrerer at man benytter anledningen til å si takk for sist til noen man mener å ha noe uoppgjort med. Jeg finner hilsenen malplassert. Det er et pussig medium man har valgt, bemerker statsadvokat Gert Johan Kjelby tørt. Han var aktor i straffesaken mot Olsen.

Jarle Olsens forsvarer, advokat Helge Wesenberg, vil ikke spekulere i hva hilsenen sikter til.

— Jeg registrerte bursdagshilsenen, stusset litt, men har ikke merket meg noe videre ved den. Jeg har heller ikke snakket med Jarle Olsen, og jeg vet ikke hvem som har satt den inn, sier Wesenberg.

Politiførstebetjent Kjell Mo var ikke tilgjengelig for kommentar. Politimester Vidar Refvik hadde ikke sett den selsomme bursdagshilsenen før BT ringte, men karakteriserte det hele som «noe uvanlig». Refvik ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.