Lagmann Rune Fjeld mener ankesaken kan være aktuell for TV-overføring, ifølge NRK.

— Slik jeg kjenner denne saken, så har den offentlig interesse. Det kan godt tenkes at det er slike offentlige hensyn som tilsier at en bør akseptere overføring, sier han. Men han påpeker at det må tas hensyn til vitner, parter, fornærmede og tiltalte. I tillegg kan det være opplysninger av særlig grufull karakter som ikke bør kringkastes, sier Fjeld.

Mandag ble en norsk rettssak for første gang overført direkte på radio og tv da Kristin Kirkemo Haukelands anke i Orderud-saken var oppe til behandling i Høyesterett.

Også de tiltalte etter "Sleipner"-forliset, rederiet Hardanger Sunnhordland Dampskipsselskap (HSD) og kaptein Sverre J. Hagland er åpen for direkte overføring av rettssaken. Kapteinens forsvarer Per Magne Strandborg foreslår at deler av rettssaken overføres, som innledningsforedraget og sluttinnlegget fra aktor og forsvarerne.

(NTB)