Beskrivelse: Svømmehallen og idrettshallen ligger nær bratt og høg skrent. Blokk er observert under skrenten.

Konklusjon: Faren for steinsprang mot bygningene bør vurderes.