Ukens ukjente bilde er utlånt av Reidun Kvam og skal være tatt i Ytre Hordvik rundt 1918. Dette er et typisk arbeidsbilde, der 11 personer er oppstilt med river og høybører. Vi i Åsane Historielag har bare navn på to av dem, så nå håper vi på hjelp fra leserne for å få supplert navnelisten.

Kjente og ukjente

Bak fra venstre: NN (dame med hatt), NN (jente m/hue), NN (foroverbøyd gutt), NN (jente), Emil Hordvik (1908-1982), og NN (jente)

Fremme fra venstre: NN (jente), NN (gutt), NN (gutt m/briller), NN (liten jente fremst) og Clemet Hordvik (1879-1962).

Er det noen som kjenner igjen flere? Kan du kanskje vise bildet til noen som er bedre kjent? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien), der første bind kommer i oktober.

Aktuelle lenker på bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Hvem var i Hordvik på 1930-tallet?

Hordvikbygda

Andre aktuelle lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Slåttearbeid i Ytre Hordvik i 1918. Bak fra venstre: NN (dame med hatt), NN (jente m/hue), NN (foroverbøyd gutt), NN (jente), Emil Hordvik (1908-1982), og NN (jente). Fremme fra venstre: NN (jente), NN (gutt), NN (gutt m/briller), NN (liten jente fremst) og Clemet Hordvik (1879-1962).