07.15 onsdag morgen tikker katastrofemeldinger inn på flere mobiltelefoner. En aggressiv influensapandemi har spredt seg fra Kina og funnet luftveien til Bergen. De hvitkledde på Haukeland må iverksette tiltak. Liv står på spill.

Kriseberedskap

– Vi har fått bekreftet ett sikkert tilfelle av et nytt virus. Foreløpig er åtte personer innlagt med symptomer, oppdaterer Trond Bruun, overlege ved medisinsk avdeling.

Han sitter rundt et bord på rom 6821 sammen med resten av sykehusets kriseledelse. Det vil si et titall leger, direktører, informasjonsmedarbeidere og teknisk beredskap. Like mange laptoper sikrer kommunikasjonsflyten ut i fylket. Alle beslutninger blir loggført på en stor skjerm.

Stig Harthug, fungerende smittevernoverlege, gjør estimater på maskinen sin. Foreløpig antar legene at 15 prosent av befolkningen vil rammes. I Hordaland vil det si om lag 40.000 mennesker.

– Vi regner med størst pågang etter seks uker. Da vil omtrent tusen pasienter være innlagt, sier Harthug.

En sint influensa

Nye smittetilfeller rapporteres kontinuerlig. Mellom tolv og ett får 40 personer samme symptomer: feber og pusteproblemer. Kriseledelsen diskuterer ulike løsninger.

– Jeg foreslår at vi gjør lungemedisinsk poliklinikk om til mottakssenter, foreslår Harthug.

– Hvem skal bemanne dette, spør overlege Steinar Skrede.

Nye forslag kommer på bordet. Kanskje opprette et ressurssenter? Hva med en krisetelefon? I mellomtiden melder NRK Hordaland om køtilstander på apoteket; folk hamstrer munnbind. 13.40 må en pasient fra Håkonsvern legges inn.

Ifølge Bruun forbereder legene seg allerede på at det kan være en verdensomspennende infeksjonssykdom.

– I verste fall kan store deler av befolkningen rammes. Epidemien smitter på samme måte som vanlig influensa, men er noe sintere enn vanlig. Det viktigste nå er å isolere pasientene og stille rask diagnose, sier Bruun.

– Fullt trøkk

En grelt belyst sykehuskorridor fra kriseteamet sitter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

På AMK har de oversikt. Store blinkende skjermer med koder og kart. Piler i lilla og grønt markerer hvor alle ambulanser er til enhver tid. AMK sorterer pasienter etter hastegrad og har kontinuerlig kontakt med politi og brannvesen. Sykehusets hjerte pumper raskt under verdensomspennende kriser.

– Det har vært fullt trøkk i hele morges med telefoner fra leger som vil legge inn «pasienter», sier daglig leder ved AMK, Per Terje Engedal.

Men verre ting er i vente. Det sykehuspersonalet ennå ikke vet er at alt rundt dem vil kollapse sakte, men sikkert.

Klokken halv åtte vil de få beskjed om at mengder av aggressive pasienter og pårørende hoper seg opp utenfor akuttmottaket. Når de kommer på jobb i dag vil tiden være skrudd ti uker frem.

– De står overfor et worse case –scenario: Det er brutt ut full pandemi, mange er døde og samfunnsstrukturen er helt ute og kjøre på grunn av sykefraværet, sier informasjonskonsulent, Lisbeth Gaustad Johansen.

Silje Robinson