De to vestlendingene ble opptatt i Broderskapet av ørretens riddere ved en høytidelig seremoni i Spa i Belgia før helgen.

Broderskapet er en faglig og sosial sammenslutning med utgangspunkt i Frankrike, og har mellom 600 og 700 medlemmer i mange land og flere verdensdeler. Foreningens historie skriver seg fra 1973, men knytter sin historie til fransk middelalder.

Kvinner og menn som har ytt stor innsats for ørreten, kan etter anbefaling bli slått til riddere av ordenen.

Med Rundhovde og Støle er det nå en håndfull nordmenn som er blitt denne æren til del.