Mandag ble de tre mennene på 42, 41 og 56 år dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter og frihetsberøvelse.

De er alle naboer bosatt i Åsane og tilhører et belastet miljø. Til sammen er de dømt til syv år i fengsel.

Om morgenen 15. mai i fjor tok de seg inn i boligen til et samboerpar i Bergen. 42-åringen hadde fått det for seg at mannen som bodde i boligen, ville drepe ham.

«Karakter av mishandling»

De to andre ble med. 41-åringen ble tilbudt amfetamin. De kjørte i en stjålet Toyota tatt samme natt fra en bilbutikk på Kokstad.

Ved 07.30-tiden ble offeret vekket i sitt hjem i Arna. Han så rett inn i en softgun og ble slått med ulike gjenstander.

«Alt på en måte som ga handlingene karakter av mishandling», ifølge tiltalen.

— Det er uten tvil ha vært en svært skremmende og dramatisk opplevelse, når tre menn uten forvarsel tar seg inn i boligen når fornærmede ligger og sover, sier Linn Skaar Sætre.

«Av gårde!»

Blodspor på veggen i fjellhallen.
POLITIET

Klokken 07.35 ble det ringt til 112 fra mobiltelefonen til offerets kjæreste. Det ble ikke snakket i telefonen, men den ble heller ikke slått av, og politiet oppfattet rop, skrik og disse kommandoene:

— Av gårde! Gå nå! Nei, ingen forklaring nå. Du går nå.

Offeret ble så tatt med ut av huset og fraktet mot sin vilje til en fjellhall i nærheten. På veien kjører de borti en annen bil.

Politiet rykket ut

Der fortsatte volden. 42-åringen tok med seg mobiltelefonen som tilhørte offerets samboer og ba henne «være forsiktig», en melding som var truende, ifølge dommen.

En halvtime senere fikk politiet melding om at en bil var påkjørt av en Toyota i Arna. En patrulje rykket ut.

Skjære av seg lillefingeren

Samtidig pågikk volden i fjellhallen. Den 42 år gamle hovedmannen innrømmer at han sparket offeret mellom 10 og 15 ganger der og slo ham i hvert fall 3-4 ganger i hodet med en hjulmutternøkkel.

41-åringen innrømmer at han slo offeret med flat hånd to ganger. Det ble også fremsatt drapstrusler mot offeret. 42-åringen ga uttrykk for at offeret skulle skjære av seg lillefingeren som tegn på at man kunne stole på ham.

Klokken 08.35 så politipatruljen Toyotaen de lette etter. I den satt de tre voldsmennene og offeret som var svært blodig. Han forklarte skadene med at han hadde falt i en steinur.

— Falt i steinrøys

Mannen ble kjørt til Haukeland og innlagt ved Plastikkirurgisk avdeling, med kuttskader i hode, hake, høyre øre og høre arm. To av kuttene var henholdsvis 10 og 14 centimeter og gikk inn til beinet.

TRUET: mannen ble truet med denne pistolen.
POLITIET

Politiet iverksatte etterforskning og forsto tidlig ut fra bevisbildet som en allerede hadde, at fornærmedes første forklaring om fall i steinrøys ikke stemte.

— Politiet på stedet og etterforskerne gjorde en god jobb i initialfasen i denne saken. Vitale bevis ble sikret gjennom grundige avhør av vitner og siktede. Det ble også sikret tekniske spor som har vært av stor betydning. Dette arbeidet har vært av stor betydning for det gode domsresultatet, sier Skaar Sætre.

41-åringen og 42-åringen innrømmet delvis skyld etter tiltalen, men nekter for at de i særlig grad var voldelig mot offeret i hans hjem.

Retten tror imidlertid ikke på dem og fester lit til offerets forklaring. Han blødde kraftig fra hodet da han ble tatt med under tvang til fjellhallen.

57-åringen nektet for å ha deltatt i volden. Men han ble dømt for medvirkning.

Bilder av offeret

Ifølge dommen «oppholdt han seg i boligen så lenge de andre var der…Retten mener at de tiltalte må oppfattes og har opptrådt som en enhet.»

I retten ble det lagt frem bilder av offeret. De dokumenterte den grove mishandlingen han var utsatt for. De tre ble dømt til å betale ham 120.000 kroner i oppreisingserstatning.

— Meget skremmende

42-åringen ble dømt til fengsel i tre år og to måneder, noe av straffen er begrunnet i tidligere kriminalitet. Den ett år yngre kameraten fikk to år og to måneder, mens tredjemann, en 56-åring, ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

«Handlingene må ha virket meget skremmende for fornærmede, og han fryktet for sitt eget liv. I tillegg dreier det seg om en betydelig integritetskrenkelse ved at fornærmede ble oppsøkt og utsatt for vold og trusler i sitt eget hjem og deretter holdt frihetsberøvet i ca. 1 time», heter det i dommen.

Bistandsadvokat Stein Erik Ottesen er fornøyd med dommen.

— Den er grundig og god, og jeg er fornøyd med at fornærmede tilkjennes 120.000 kroner, sier han.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra de dømtes forsvarere.

ÅSTED: I denne fjellhallen ble mannen innesperret og utsatt for vold og trusler.
POLITIET