— Det ble åpnet konkurs for en uke siden. Jeg har fortsatt ikke oversikt over hvor mye han skylder, sier bobestyrer Roald Angelfoss til Bergens Tidende.

Kort tid før han ble slått konkurs, mistet også Soltvedt retten til å drive som advokat. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varslet om at bevillingen hans var tilbakekalt. Årsaken skal, etter det Bergens Tidende erfarer, være at Soltvedt har momsregistrert seg for sent.

Skyldte 1,3 millioner

Soltvedt har kjempet med ryggen mot veggen i over ti år. Hans økonomiske problemer strekker seg tilbake til begynnelsen av 90-tallet.

Advokaten ble slått personlig konkurs i 1994. Det ble innledet gjeldsforhandlinger som resulterte i akkord. Enden på visen ble at Soltvedt skulle betale 25 prosent av gjelden til sine kreditorer.

— Soltvedt skyldte sin svigermor om lag 200.000 kroner. Fristen for å betale gikk ut tidligere i år. Det gjorde han ikke. Vi valgte derfor å begjære ham konkurs, sier svigermorens advokat, Øystein Johannesen.

Soltvedt skyldte opprinnelig svigermoren hele 1,3 millioner kroner. Men gjelden ble redusert til bare en sjettedel under gjeldsforhandlingene.

Den endelige boberetningen etter konkursen i 1994 viste at kreditorene tapte 10,8 millioner kroner på Soltvedt. Advokaten hevdet den gang at det reelle tallet var langt lavere.

Soltvedt ble også på 90-tallet fratatt advokatbevillingen, men fikk den senere tilbake.

Flere kreditorer

Roald Angelfoss skal nå forsøke å skaffe seg oversikt over verdiene i Soltvedts bo.

— Verdiene vil så bli fordelt mellom kreditorene. Jeg har ikke oversikt over hvor mange som vil sende inn krav til boet, sier Angelfoss.

Sannsynligvis vil flere kreditorer melde seg de neste uken. Soltvedt har blant annet fortsatt ubetalt gjeld til Bergen kommune.

Den 18. november skulle egentlig Soltvedt møte kommunen i Bergen tingrett. Soltvedt skal ha betalt store deler av gjelden til kommunen, men har gått til sak for å få tilbakebetalt disse pengene. Bergens Tidende vet ikke nøyaktig hvor stort beløpet er.

Denne rettssaken er nå utsatt. Det er opp til Angelfoss å bestemme om han vil føre saken på vegne av boet.

— Jeg har ennå ikke tatt stilling til den saken, sier Angelfoss.

Samtidig har Soltvedt bedt en kollega bistå ham i avviklingen av advokatpraksisen..

— Jeg ble kontaktet fordi Soltvedt ønsket å ivareta sine klienters interesser. Jeg vil føre sakene hans så sant det er praktisk mulig, sier advokat Ole Berg-Olsen.

Bergens Tidende forsøkte i går kveld gjentatte ganger å få en kommentar fra Knut Ove Soltvedt. Advokatens kone gjorde det klart at mannen ikke ønsket å snakke med pressen.

Etter det Bergens Tidende erfarer, vil Soltvedt påkjære konkursåpningskjennelsen til Gulating lagmannsrett.

<b>KONKURS:</b> Advokat Knut Ove Soltvedt
Arkiv