Bedragerisiktede Gunnar Nordhus er konkurs. Han møtte ikke i Bergen tingrett onsdag.

I stedet sto han i Spikersuppa i Oslo og solgte pølser til VM-publikum.

Fire tilhørere var alt som møtte i Bergen tingrett da tingrettsdommer Arne Fortun skulle behandle Nordhus-saken. Ingen Nordhus. Ingen representant for ham.

— Falske dokumenter

Hvor store krav som blir meldt i konkursboet er ikke klart, men bostyrer advokat Erling Opdal som har ledet gjeldsnemnden, sier at under gjeldsforhandlingene er det meldt krav for 36,7 millioner kroner.

Største kreditor er Nordea som har meldt såkalt betingede krav på til sammen rundt 23 millioner kroner.

Nordea trodde opprinnelig at de hadde pant i to eiendommer som er hjemlet på Nordhus' tidligere ektefelle.

BT får opplyst at nærmere undersøkelser skal ha vist at panteerklæringene var falske. Derfor har Nordea har trukket pantet.

Nordhus og en takstmann er siktet for grovt bedrageri i forhold til lånene fra Nordea. Ved å blåse opp verdien av eiendommer skal de ha lurt Nordea til å betale ut millionlånene.

— Det er mange uklare forhold i denne saken og det er vanskelig å si noe om hvilken dekning kreditorene kan få. For å si det slik, mulighetene for full dekning er begrenset, sier advokat Opdal.

- Arbeidskontrakt

Han skal gå gjennom alle forhold rundt eiendommene, en disputt med gallerieier Reidar Osen der Nordhus hevder han har eierinteresser i to eiendommer, og alle næringsinteresser Nordhus måtte ha.

Nordhus' advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen mener det kan være verdier å hente for boet i eiendommene.

— Nå er det opp til bostyrer å fremme eventuelle søksmål. Tilgodehavende hadde vi som håp å få realisert før konkursen. Da hadde konkursen vært unngått, sier Stenersen.

Han må jo tjene penger for å leve. Håper bare at pølsene er gode. Advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen

- Håper pølsene er gode

- Hvordan kan Nordhus drive pølsebod i Oslo når han har konkurskarantene?

  • Det er en annen som driver den, og Nordhus har et arbeidsforhold. Han må jo tjene penger for å leve. Håper bare at pølsene er gode. Nordhus fikk konkurskarantene i forbindelse med en konkurs, men den saken er anket til Gulating lagmannsrett. Det er et spørsmål om Gulating er inhabil og derfor er saken sendt til Høyesterett. Min oppfatning er at konkurskarantenen ikke er rettskraftig. Men uansett er det ikke han som driver boden, sier Stenersen.