”Det kjentes som om jeg sprang mot en betongvegg”, forklarte den unge mannen i retten. Han ble slått ned av en 21-åring på forsamlingshuset ”Gjesthalle” i Jølster i februar i år.

Voldsepisoden oppsto da fornærmede tok kjæresten sin i fjeset med en finger. Hun skal ha sagt ”au”, fordi hun hadde et arr der. Tiltalte trodde at fornærmede slo kjæresten sin. Dermed slo 21-åringen ham i hodet med knyttet hånd. Slaget var så hardt at fornærmede falt fremover og gjennom døren.

Vitner på ungdomsfesten kom til og hjalp. De mente at offeret så livløs ut og forklarte i retten at han var bevisstløs.

21-åringen er dømt til 45 timer samfunnsstraff og 2000 kroner i bot.