En mann i slutten av 20-årene er i Gulating lagmannsrett dømt til 90 dagers fengsel etter å ha slått en kamerat bevisstløs på Puddefjordsbroen. Han ble i Bergen tingrett dømt til 90 dagers fengsel, men anket til lagmannsretten som sa seg enig i dommen.

Natt til fredag 20. september 2013 var de to kameratene, som begge er i slutten av 20-årene, på utestedet Hulen sammen med tre jenter.

Kranglet om dame

Like før stengetid oppsto det en krangel mellom mennene, som begge var beruset. Det er uklart hva som er årsaken til krangelen, men fornærmede har forklart i retten at det handlet om en dame.

De to mennene gikk fra utstedet i retning Puddefjordsbroen sammen med to av jentene de var sammen med. Den tredje jenten hadde allerede gått hjem, da hun mislikte at tiltalte og fornærmede kranglet.

Da de kom ut på broen oppsto det en fysisk konfrontasjon mellom de to mennene. De to jentene de gikk et stykke foran og fikk ikke med seg at mennene begynte å slåss.

Tiltalte og fornærmede har ulike forklaringer på hva som skjedde. Tiltalte har i retten forklart at han var redd for at fornærmede skulle kaste han over rekkverket på broen, og at han derfor handlet i nødverge.

Han erkjenner å ha slått til fornærmede i ansiktet to ganger med knyttet hånd mens fornærmede sto oppreist, og ett slikt slag etter at fornærmede hadde havnet på bakken.

Bevisstløs

Fornærmede benekter på sin side å ha utøvd vold mot tiltalte, men skal ha forklart at han at presset tiltalte inn i pleksiglasset på broen for å hindre tiltalte i å slå mens han ropte etter hjelp. Han slapp taket da tiltalte bet ham i armen, og husker ikke hva som skjedde etter dette.

Et vitne som var på vei over broen ble oppmerksom på slåsskampen og ringte politiet. Vitnet så at tiltalte slo flere slag med knyttet hand som blant annet traff ansiktet til fornærmede. En av jentene som hadde vært sammen med mennene tidligere på kvelden hadde snudd og gått tilbake over broen da hun ble oppmerksom på at mennene ikke fulgte etter dem over broen.

Da hun kom til stedet så hun at fornærmede lå bevisstløs på bakken med tiltalte sittende oppå. Hun skrek at tiltalte måtte flytte seg, noe han ikke gjorde. Det oppstod da et basketak mellom henne og tiltalte hvor de begge bet hverandre.

Ført da vitnet gikk mellom de to roet tiltalte seg ned.

1,68 i promille

Da politiet kom til stedet, lå fornærmede på bakken delvis bevisstløs. Han blødde fra ansiktet, virket hardt skadet og ble lagt i stabilt sideleie av politiet.

Tiltalte fremsto som beruset, virket svært redd, nærmest hysterisk, og kunne ikke redegjøre for hendelsesforløpet.

Fornærmede ble kjørt til sykehus i ambulanse, mens tiltalte ble kjørt til legevakt og deretter innsatt i politiarresten. Det ble tatt blodprøver som viste at både fornærmede og tiltalte hadde en promille på 1,68.

Lagmannsretten fant ikke grunnlag for at tiltalte handlet i nødverge, da han ikke ble påført betydelige skader. I dommen legges det også vekt på at det er snakk om harde knyttneveslag rettet mot fornærmedes ansikt og hode som kan føre til betydelig skader. De legger også til grunn at det ytterligere skjerpende at det utøver slik vold etter at fornærmede er lagt i bakken.

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens konklusjon for straffeutmåling, og finner en straff av fengsel i 90 dager passende.