— Det er helt klart mye penger i et slikt verv. Mange advokater har antydet overfor oss at de kunne tenke seg et slikt verv, så jeg tror interessen vil være stor, sier Martin Tenold, sorenskriver ved Bergen tingrett.

Millioninntekter

Ifølge Tenold tok de faste forsvarerne rundt 700 av de ca. 1000 straffesakene Bergen tingrett hadde i fjor. Dessuten hadde de en enda større andel av de godt over 1000 fengslingssakene.

Slikt kan det bli penger av. Likningstallene for 2004 antyder da også at dagens faste forsvarere neppe kjøper dressjakkene sine på Fretex:

  • Kaj Wigum: 2,1 mill.
  • Steinar Yndestad: 1,2 mill.
  • Fredrik Verling: 1,4 mill.
  • Jostein Alvheim: 994.000
  • Gisle Didriksen: 1,1 mill.
  • Turid Mæland: 901.000

I tallene er det også inntekter fra andre oppdrag enn straffesaker. For eksempel har Kaj Wigum en rekke oppdrag som bobestyrer.

I en typisk straffesak vil en forsvarer kunne fakturere for 12.000-13.000 kroner i varetektsperiodens første måned, deretter rundt 10.000 per måned. Et fengslingsmøte gir 5 timer á 805 kroner, mens hovedforhandlinger gir samme timebetaling ganget med 2,25. Store summer til tross, det er ikke inntektene som motiverer de potensielle søkerne BT har vært i kontakt med.

— Var jeg oppsatt på å tjene mest mulig ville jeg jobbet med sivile saker. Jeg jobber i snitt 70 timers uke. Innenfor den rammen er det ikke vanskelig å finne oppdrag som betaler bedre, sier Arild Dyngeland. Han vil søke fordi han synes strafferett er både kjekt og viktig. Grethe Gullhaug er den eneste BT har vært i kontakt med som sier hun ikke vil søke.

— Jeg jobber ikke så mye med strafferett. Jeg har hatt mye prosedyre, men først og fremst i sivilie saker. Det er det jeg ønsker å fortsette med, med noen straffesaker innimellom.

- Gullkantet ordning

Mandag lyser Bergen tingrett ut de nye vervene. Selv om det er Domstolsadministrasjonen som til syvende og sist avgjør, har tingretten stor innflytelse over valget gjennom sin innstilling.

— Vi ønsker noen som både er dyktige og erfarne på straffesaker, og som vil fungere fra første dag. Dessuten ønsker vi oss flere kvinner. Men en som aldri har hatt en straffesak verken som forsvarer eller aktor, er nok uaktuell, sier han.

For å få et grunnlag for avgjørelsen vil Tenold snakke med sine kolleger som møter forsvarerne i det daglige.

En annen nyskapning er at de nye vervene blir tildelt for seks år av gangen. Ifølge Domstoladministrasjonen kan «Gjenoppnevning utover en periode bare skje når særlige grunner tilsier det.»

— Den gamle gullkantede ordningen med at faste forvarere kan sitte til de er 70, er helt uforenlig med vår tids tenkning. Det er domstolenes ansvar at tiltalte får gode forsvarere; de beste til enhver tid. Det er ikke sikkert at en forsvarer er like flink og engasjert de siste ti årene som de første ti av sin karriere, sier han.

Foreløpig er det ikke avklart om dagens seks faste også skal inn på åremål. Men mye tyder på at nyordningen kun vil gjelde de nye.