Nå slåss hun for å få tilbake jobben som mellomleder på Color Line-fergen. Derfor har hun tatt ut søksmål mot rederiet.

BT skrev om saken hennes i desember. Kenyansk-fødte Alice Chelagat er britisk statsborger, og har flere års erfaring som husøkonomassistent ved store London-hoteller. For halvannet år siden flyttet hun til Florø til sin norske kjæreste. Da hun sist vinter så at Color Line trengte husøkonomassistent på MS «Prinsesse Ragnhild», søkte hun på stillingen, og fikk den. Da hadde hun gjennomgått norskkurs, og bestått Aetats språktest.

— Upassende kroppsspråk

  1. september i fjor ble hun oppsagt. 31-åringen fikk ikke fortsette i stillingen.

Color Line begrunnet oppsigelsen med at hun ikke fungerte godt nok.

— Du har et upassende kroppsspråk, var en av begrunnelsene hun fikk.

I tingretten i går pekte hennes advokat, Marius Reikerås, på at hun aldri fikk noen stillingsinstruks, ei heller noen kopi av arbeidskontrakten.

— Hun måtte improvisere og finne ut av ting selv, sa han.

Color Line mente ellers at hun opptrådte egenrådig, fraskrev seg ansvar, og fulgte sin underordnede mangelfullt opp. Senere kom språkinnvendingene. Dette gjorde advokat Reikerås et nummer av i arbeidsrettssaken som startet i går.

— Jeg har prosedert en del arbeidsrettssaker, men sjelden sett et så tynt oppsigelsesgrunnlag som her. De var jo klar over språkkunnskapene da hun ble ansatt. Da hun ble oppsagt, snakket hun bedre norsk enn ved ansettelsen, sa han.

Flytende norsk

I retten forklarte hans klient seg på flytende norsk, uten at det oppsto en eneste språkforvirring.

— Her ligger det andre motiver bak enn dårlig norsk, antydet Reikerås, og stilte spørsmål ved om Chelagats fremmedartede kultur og hudfarge var den egentlige årsaken til oppsigelsen.

Det ble blankt avvist av Color Line, som holdt fast ved at språkvansker, upassende lederstil og samarbeidsvansker var de eneste oppsigelsesgrunnene.

- Forbedret seg ikke

— Hun gjorde ikke jobben sin godt nok, og viste heller ikke forbedringspotensial etter å ha vært inne til to evalueringssamtaler med sine nærmeste overordnede. Derfor var oppsigelse eneste utvei, påpekte selskapets prosessfullmektig, advokat Hege Ajer Pettersson.

Dette synet bygget Chelagats nærmeste overordnede, husøkonom Hege Bjaanes Sæter, opp om i sin vitneforklaring.

— Hun manglet personlig initiativ og tok ikke ansvar. Vi fikk tilbakemeldinger fra flere forpleiningsassistenter, hennes underordnede, som ikke likte lederstilen hennes, forklarte hun.

Protestaksjon

Selv om noen forpleiningsassistenter klaget på henne, troppet flere opp hos hotellsjefen på MS «Prinsesse Ragnhild» og protesterte da hun ble oppsagt.

Etter oppsigelsen tilbød Color Line Alice Chelagat jobb som forpleiningsassistent, men det takket hun nei til.

— Jeg syntes ikke det var rettferdig, ut fra mine kvalifikasjoner, forklarte hun.

EIRIK BREKKE