Bekymringen er at stoffene kan virke sammen og gi helseskader i form av nedsatt fertilitet, kreft og diabetes type 2, skriver Forbrukerrådet.

Kjemikaliet står oppført på EUs kandidatliste over hormonforstyrrende stoffer.

Halvparten inneholder BHA

Forbrukerrådet har testet 68 tyggegummier for det hormonforstyrrende kjemikaliet BHA, og resultatet viser at over halvparten av produktene inneholder stoffet. Tyggegummiene er delt inn i en grønn og rød liste.

GRØNN LISTE: Disse tyggegummiene inneholder ikke det hormonforstyrrende stoffet BHA.
Forbrukerrådet

— SkuffendeFagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, reagerer på resultatene.

— Resultatet er både overraskende og skuffende. Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i matvarer og slett ikke i tyggegummi, som appellerer sterkt til barn, sier Instefjord.

Han mener det er mulig å lage tyggegummi uten hormonforstyrrende kjemikalier. Han sier Forbrukerrådet forventer at produsentene tar ansvar og fjerner stoffene. I tillegg vil han at det skal komme et strengere regelverk.

Se oversikt over de testede tyggegummiene her.

Etterlyser handlingsplan

— Allerede i 2009 foreslo fremstående forskere å senke grenseverdiene ned til en tiendedel av dagens nivå. Nå er forskerne enige om at for hormonforstyrrende stoffer, finnes det muligens ingen sikker nedre grense for når de kan være skadelige, sier Instefjord.

Forbrukerrådet etterlyser en handlingsplan for å bli kvitt giftige stoffer og hormonforstyrrende kjemikalier. Forbrukerrådet skriver at både Danmark og Sverige i flere år har hatt en slik handlingsplan.