• Jeg verken kan eller vil bidra til at IKEA skal få billigere tomter enn det markedet ellers aksepterer, uttaler Rolf Tore Andersen.

Eiendomsinvestoren og barnehageeieren viser til BT-artikkelen sist lørdag om IKEAs kjøp av ny varehustomt på Nyborg i Åsane.

Her opplyste IKEA til Bergens Tidende at forhandlingene om kjøp av Andersens tomt i Myrdalsområdet brøt sammen fordi han forlangte tre ganger mer enn det IKEA oppfattet som fornuftig markedspris.

Vil ikke ha skylden

Andersen mener IKEA nå forsøker å gi ham skylden for at de nå planlegger å flytte ut av senterområdet i Åsane. Han skal ha krevd tre tusen kroner kvadratmeteren for tomten han tilbød den svenske interiørgiganten, noe IKEA synes var en altfor stiv pris.

I en skriftlig redegjørelse sendt til BT, avviser Rolf Tore Andersen at han forsøkte å presse tomteprisen til urealistiske høyder.

— Jeg kan bekrefte at vi ikke nådde i mål i forrige runde om pris. Dette henger først og fremst sammen med at jeg har tatt utgangspunkt i et senterområde med høy utnyttelse av tomten, mens IKEA har tatt utgangspunkt i prisene i mer perifere områder som ikke er planlagt for senterutbygging, skriver Andersen.

«Dårlig utnyttelse»

Han mener videre at hvis IKEA ville utnyttet det tilbudte tomteområdet i samsvar med kommunedelplanens forutsetninger, ville tomteprisen pr. kvadratmeter gulvareal «ligge godt innenfor det markedet aksepterer».

I stedet ville IKEA, ifølge Andersen, bruke tomten dårlig med en utnyttelsesgrad på 50 prosent, mens den ønskete utnyttelsen av tomten tilsier 4-6 etasjer over de deler av tomtearealet som planlegges bebygget i Myrdal-området.

Andersen viser også til uttrykt ønske i kommunen for å utvikle senterområdet rundt Arken og Åsane Senter, «fremfor å spre handelen utover alle jordene i Åsane».

Det siste er et argument også verneinteresser bruker i kampen for å hindre IKEA-utbygging i området mellom Nyborg og Mellingen.

- Mange interesserte

Tomteeier Andersen skriver også at han har hatt pågang fra mange interessenter for sitt tomteområde.

— Felles for dem alle er at de har salgsvirksomheter som i likhet med IKEA trenger større plass enn småbutikk-strukturen i Arken og Åsane Senter.

— Jeg vil tilrettelegge for slike etableringer i senterområdet. Dette gjelder også IKEA om de skulle ønske dette, uttaler Rolf Tore Andersen, som avslutter:

— Dersom myndighetene tillater vilkårlig senterspredning i Åsane, slik IKEA nå legger opp til, er det feil å gi meg ansvaret for dette.