Kripos har sendt en egen nasjonal trusselvurdering om steinleggerbransjen til alle politidistriktene i Norge. De advarer mot utenlandsk «steinmafia». Nå gjør skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet seg klare for storoffensiv.

I Skatt vest sitt område er et stort apparat mobilisert til innsats:

n En kontrollgruppe bestående av 12 jurister og kontrollører står klar.

n Samarbeid med politiet i flere politidistrikter og med engelsk politi.

n Samarbeid med DFDS for ruten mellom Newcastle, Bergen og Stavanger.

— I tillegg har vi kontaktet cirka 30 steinforhandlere i Bergen og omegn, og bedt dem registrere alle utenlandske næringsdrivende som handler stein for videresalg. Hvis forhandlerne ikke gjør det, risikerer de tvangsmulkt på opptil én million kroner, advarer skatteunderdirektør Petter Rikstad.