Bystyrekandidat Erlend Horn (V) reagerte kraftig da han leste på bt.no at Megafon i år fikk kuttet statsstøtten. Nå ønsker han debatt rundt det han mener er et rigid regelverk.

— Tilbudet som gatemagasinet «Megafon» gir er uvurderlig for rusavhengige. Etter tre år er det i dag dessverre slutt på statlige tilskudd. Det fikk gatemagasinet Virkelig i Tromsø merke for et halvt år siden, og nå også «Megafon», sier Horn.

Støttes av kommunen

«Megafon» er et kommunalt AS og kvalifiserer sådan ikke til de samme støtteordningene som frivillige organisasjoner.

— Kommunen støtter allerede i dag «Megafon», og vi må alltid se på mulighet for å gi flere bevilgninger fra kommunen til denne typen viktige tiltak. Men staten har også et ansvar. Nå håper jeg Stortinget og Regjeringen vil diskutere støtteordningene, for de må bli bedre, sier han.

Saken skal opp i Stortinget

For å kunne hjelpe magasinet må saken opp i Stortinget, noe Horn akter å få til snarest. -Jeg kommer til å ta direkte kontakt med min partifelle Trine Skei Grande for å få denne saken opp i Stortinget så fort som mulig, forteller Horn til bt.no

Liker initiativet

Avtroppende redaktør Thomas Anthun Nielsen setter stor pris på innspillet fra Horn. - Det er fantastisk hvis han kan skaffe gatemagasinene tryggere økonomiske rammer. Dette gjelder ikke bare Megafon, flere av de andre gateavisene i Norge sliter også, sier Nielsen. Redaktøren har tro på at et politisk fokus på saken vil bety mye fremover - Om det fører til endring er det fantastisk, legger han til.

Hva mener du om støtten til gateavisene?