• Det er sjelden vi møter pårørende som er så hardt rammet som eldstedatteren i familien, sier politiadvokat Thor Buberg. Datteren (21) tas hånd om av fagfolk døgnet rundt.

Eldstedatteren i familien Stølen må forholde seg til en tragedie med ufattelige dimensjoner. I tillegg til sjokket ved å få vite at hennes nærmeste familie er utslettet, må 21-åringen forholde seg til at hennes mor og søstre ble drept, at faren etter all sannsynlighet drepte dem, og at faren har tatt sitt eget liv.

— Alle på politikammeret har sterk medfølelse med 21-åringen, sier politiadvokat Thor Buberg. Etter 15 år i politiet, med mange alvorlige saker, har han sjelden sett en uskyldig bli rammet så hardt som den unge kvinnen.

21-åringen flyttet hjemmefra i oktober, og bor på hybel i Haugesund.

Samles på sykehuset

Etter at 21-åringen fikk melding om at hele familien hennes var drept, har hun vært omgitt av et kriseteam bestående av psykiater, prest og pleiepersonell, i tillegg til mennesker som står henne nær. Hun skjermes fullstendig for alle som ikke tilhører den nærmeste kretsen, og skjermes for alt som sies eller skrives om drapene i mediene.

— Det er spesielt å jobbe med denne saken, siden det er så mange personer som er så dypt berørt av det som har skjedd, sier Buberg.

— Det nære nettverket rundt familien får støtte og hjelp her på sykehuset. Ingen kan være fullt ut forberedt på en slik tragedie, så her må hjelpetilbudet tilpasses etter hvert som behovene dukker opp. Vi har hatt samlinger på sykehuset for alle de berørte. Hva vi ellers konkret gjør på dette stadiet kan jeg ikke kommentere, siden det går inn under taushetsplikten, sier sykehusprest Gro Steensnæs Håvåg ved Fylkessjukehuset i Haugesund.

30 får hjelp på sykehus

Hun er en av dem som har vært tettest på de pårørende siden familien ble funnet drept mandag. Steensnæs Håvåg koordinerer hjelpearbeidet sammen med psykiater Jostein Waage. Det er rundt 30 personer som mottar hjelp på sykehuset. Dette er familie og andre som sto familien Stølen nær.

— Politiet har fått kritikk fordi vi varslet noen av de pårørende for sent, men ellers har støtteapparatet rundt de berørte fungert bra, sier politiadvokat Sidsel Tunestveit. I tre døgn har hun vært de pårørendes kontaktperson i politiet.

— Det er en vanskelig oppgave å få, men det er en selvfølge å utføre den på best mulig måte. Politiet har stor plikt overfor de pårørende, sier Tunestveit.

Tre ganger har hun møtt de rundt 30 som er mest berørt på samlinger på sykehuset. I tillegg har hun hatt møter med de aller nærmeste pårørende.

— Jeg har gitt informasjon om politiets arbeid, og svart på de spørsmålene vi kan besvare. Samlingene har gått greit, situasjonen tatt i betraktning, sier Tunestveit.

Mange ber om hjelp

— Nå har det endelig senket seg litt ro over bygden vår. Trykket fra media har gitt seg litt. Men spørsmålene lever og henger fortsatt i luften. Sveio er fortsatt veldig preget av denne tragedien, sier ordfører Olav Haugen.

To psykiatriske sykepleiere var i hele går tilgjengelige på Sveio omsorgssenter for enhver som måtte føle behov for hjelp eller samtale. Ordfører Haugen kjente i går kveld ikke til konkret hvor mange som hadde benyttet tilbudet, men bekrefter at en rekke personer i bygden har bedt om støtte.

— Jeg har også fått personlige henvendelser, sier Haugen.

Åpen dør

Kriseledelsen i Sveio har nå lagt ned sitt virke, men fagpersonalet i kriseteamet arbeider videre som før. Ordføreren er øverste leder for dette arbeidet.

— Ut fra de tilbakemeldingene jeg har fått så langt, så har arbeidet i kriseteamet gått prikkfritt, sier Haugen.

Han understreker at det fortsatt er åpen dør for alle som fortsatt føler behov for krisehjelp.

— Min dør står alltid åpen. Dessuten har vi fire leger og to prester som alle er i stand til å hjelpe, sier ordføreren.

Søndag klokken 20.00 holdes det sørgeandakt i den lokale kirken.

— Tanken er at andakten skal ende i stillhet og ro, hvor folk kan komme sammen etterpå og snakke ut om det som har skjedd, sier Haugen.

INGEN SVAR: Tre døgns etterforskning har ikke gitt svar på hvorfor familien Stølen ble drept. Familiens enebolig er grundig undersøkt, uten at det er gjort funn som kan forklare hva som utløste drapene.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ