• Det er ingen saklig begrunnelse for at Kåre Ludvigsen skal trekke seg fra sildesalgslaget i håp om å redde broren.

Adm. direktør Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag stiller seg helt uforstående til den debatten som er reist omkring fiskeriminister Svein Ludvigsens habilitetsproblemer i saker som berører sildesalgslagets virkefelt.

— Jeg ser ikke poenget i at broren skal trekke seg som nestleder i styret, fortsetter han i samtale med Bergens Tidende.

- Vi er to forskjellige karar

Kåre Ludvigsen sier på sin side at han nekter å trekke seg fra styret.

— Det ville ha løst problemene for din bror, statsråden, hvis du trakk deg som nestleder, Kåre Ludvigsen?

— Nei, betterdø, vi er to forskjellige kara, veit du! Sjøl om blod er tykkere enn vann, så får enhver sørge for sæ. Det er overhodet ikkje aktuelt å trekke mæ.

«Bare storm i et vannglass»

Direktøren i Sildesalgslaget ble oppringt av nestlederen torsdag for å få råd om hva han burde gjøre i den vanskelige situasjonen den nye fiskeriministeren har havnet i.

Ifølge statsrådens bror rådet Nakken ham til å stå på, for «dette er bare en storm i et vannglass».

— Jeg vil også foretrekke en fiskeriminister som kjenner næringen godt, sier Johannes Nakken som var statssekretær i Fiskeridepartementet et par år i Bondevik-regjeringen.

Må Sponheim slakte sauene?

Nakken mener at det er helt meningsløst å snakke om habilitetsproblemer for statsråd Ludvigsen:

— Å erklære ham inhabil i forhold til alt som har med sild og makrell å gjøre ville være hinsides all fornuft. Og i forhold til det Norges Sildesalgslag driver med, er det ytterst sjelden, ja, bare en håndfull ganger i løpet av et tiår at det er snakk om en habilitetskonflikt.

Glem ikke at tidligere fiskeriminister Otto Gregussen kom fra Norshell AS. Skjelldyrking er et satsingsområde, men ingen stilte spørsmål ved hans habilitet. Jeg har heller ikke hørt noen ta til orde for at landbruksminister Lars Sponheim bør slakte sauene sine, fortsetter Nakken.

Mangelfulle kunnskaper

— Spiller det overhodet ingen rolle i denne forbindelse at statsrådens bror er nestleder i styret for Norges Sildesalgslag?

— De som har reist denne debatten har i hvert fall manglende kunnskaper om hva sildesalgslaget driver med.

— Hvordan vil du reagere hvis Bondevik gir din bror sparken?

— Da får han ringe til han Kåre Ludvigsen. Ja, han får heller ringe å spør mæ om æ vil overta!

— Det kan i hvert fall se ut som om din bror kan lide samme skjebne som Terje Rød-Larsen, som knapt fikk sette seg i stolen før han måtte gå av?

— Det sku dæven ikkje forundre mæ, svarer statsrådsbroren som hører til Senterpartiet og var varamann til Stortinget fra Troms i forrige stortingsperiode.

HJEM TIL BRÅK: Fiskeriminister Ansgar Gabrielsen kom i går hjem fra Italia, der han har deltatt på det norske statsbesøket. Her er han på på vei ombord i charterflyet på Linate-flyplassen i Milano.
Foto: Knut Falch/Scanpix