— Jeg har full tillit til Kystverkets håndtering av ubåtsaken. Kompetansen ligger i denne etaten og i Fiskeri- og kystdepartementet, sa statsråd Helga Pedersen (Ap) da Stortinget i går behandlet saken.

Dermed slo hun tilbake mot opposisjonen som hevder at Kystverket har vist seg uskikket til å lede de nye utredningene om ubåtvrakets videre skjebne. Årsaken er etatens påståtte mangel på objektivitet og lite respektfulle omtale av andre ekspertmiljøers forslag til løsninger for Fedje-ubåten.

Overprøvd to ganger

Selv om Helga Pedersen fra Stortingets talerstol i går slo ring om Kystverket, har hun ved to anledninger på kort tid overprøvd etatens krystallklare anbefalinger. I tillegg til ubåt-saken, gjelder det også gjenopprettelse av hoveddepotet for oljevern på Fedje, noe Kystverket tidligere har frarådet.

Regjeringen gikk tidligere inn for at vraket skal dekkes til med olivinsand. Etter massivt press og to høringer i Stortinget, gikk Helga Pedersen til det skritt å be om ny faglig gjennomgang av alternativene til tildekking. Det skjedde etter at statsminister Jens Stoltenberg noen uker tidligere hadde uttalt at «det hastet med tildekking».

Fremskrittspartiet ble stående alene bak kravet om at Miljøverndepartementet må overta det farlige og politiske ansvaret for saken. Partiets «ubåttalsmann», Arne Sortevik, fant likevel noen lyspunkter i Helga Pedersens innlegg. Fiskeri- og kystministeren varslet nemlig at de nye utredningene også må omfatte et tredje alternativ: fjerning av kvikksølvet gjennom en undervannsoperasjon. Debatten har så langt handlet om heving av vraket eller tildekking.

Minamata-parallell

— Jeg er veldig glad for at statsråden nå foretar enda en snuoperasjon og vil inkludere fjerning av kvikksølvet som alternativ i den nye utredningen, sa Sortevik til BT etter debatten.

Sortevik brukte ellers harde ord, og trakk skremmende paralleller, i sitt innlegg om U-864 i Stortinget i går:

— Denne saken gjelder en internasjonal miljøskandale i Norges egen bakgård, sa Hordalands-representanten, før han minnet om kvikksølvkatastrofen som har rammet Japan i forrige århundre.

— Det er kanskje ikke kjent for Kystverket at Japan siden midten av 1950-tallet har slitt med de dødelige konsekvensene av kvikksølvdumping i sjøen. I 1959 slo et japansk universitet fast at utslipp av organisk kvikksølv var årsaken til det som er blitt betegnet som Minamata-sykdommen, som lammer nervesystemet, sa Sortevik. Han avviste at han overdramatiserer situasjonen.

— Jeg ønsker ikke å male et redselsbilde, men vil bare understreke konsekvensene dersom kvikksølvet lekker ut, forbinder seg med sjøvann og tas opp i næringskjeden, sa Sortevik.

Bevilger 15 mill.

Hallgeir Langeland (SV) advarte mot å trekke Minamata-katastrofen inn i debatten om ubåtvraket ved Fedje. Langeland viste til kjemiprofessor Einar Sletten som tilbakeviser denne koblingen i sin rapport.

Både Langeland og statsråd Helga Pedersen mente opposisjonen burde glede seg over at regjeringen i går foreslo å bevilge femten nye millioner kroner til gjennomgang av metoder for å heve ubåtvraket. Dermed ligger det nå tyve millioner i utredningspotten.

— Det er viktig for meg å få alle forslag til hevingsmetoder på bordet. De forslagene som har kommet opp i ettertid skal få samme grundige vurdering som de allerede utredede alternativene har fått, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

SNUR: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har bedt om ny faglig gjennomgang av alternativene til tildekking av Fedje-ubåten.
Erichsen, Jarl Fr.