— OlaBorten Moe er hjertelig velkommen til oss i Etne, sier ordfører Sørheim, medklar adresse til Senterpartiets førstekandidat i Bergen, Ove Sverre Bjørdal.

I går uttalte listetoppen i Bergen at statsråd Borten Moegodt kunne holde seg borte fra sitt planlagte besøk i byen kommende tirsdag.Årsaken er at Borten Moe har uttalt seg kritisk om miljøbevegelsen og densholdning til bygging av vannkraft, kraftmaster og vindmøller.

— Stanseropp

— Deter flott at vi har en energiminister som setter dette på agendaen. Jeg er enigi det meste av det Borten Moe sier, og jeg er ikke alene om å støtte han.Borten Moe har bred støtte for sitt syn i store deler av Sp og i andre partiersom er provosert over at lokaldemokratiet til stadighet blir spilt ut oversidelinjen i utbyggingssaker, sier Sørheim. Han trekker frem småkraftverk someksempel på saker der miljøbevegelsen og sentrale myndigheter stikker kjepper ihjulene for utvikling av fornybar energi.

Ifølge Etne-ordføreren fører vernefokuset til at utviklingeni Etne og mange andre distriktskommuner er i ferd med å stanse opp.

"Klam hånd"

— Heri kommunen er det søkt om nødvendig oppgradering av en kraftlinje langsÅkrafjorden. Det ble avvist fordi linjen streifer innom FolgefonnaNasjonalpark. Det er totalt meningsløst. Den opprinnelige kraftlinjen komlenger før nasjonalparken ble etablert. Vi har ikke tenkt å rasere noe somhelst, men ideen om at omtrent alt skal vernes legger en klam hånd rundtutviklingen av kommunen vår, sier Sørheim.

Senterpartiets førstekandidat i Bergen, Ove Sverre Bjørdal, reagertetorsdag skarpt på energiministerens utfall mot miljøbevegelsen.

— Medsitt angrep på miljøbevegelsen angriper han også Bergen Sp og våre velgere. Vier et miljøparti, har tett samarbeid med miljøbevegelsen og regner dem som vårvelgergruppe, sa Bjørdal til BT.

Hva synes du om energiministerens utspill mot miljøbevegelsen?