— Cannabis-trenden er veldig tydelig. Stoffet er i større grad enn før akseptert som et vanlig rusmiddel. Det brukes også mer åpenlyst enn tidligere, sier spesialkonsulent Liv Flesland i Bergensklinikkene.

Torsdag formiddag la hun frem «Føre var», en halvårlig rapport om rustrender i Bergen. Ved hjelp av intervjuer, analyser og datainnsamling har Flesland og kollega Randi Knoff kartlagt bruk og omsetning av illegale stoffer. De la også frem hovedtrender tilbake fra 2002 og frem til i dag.

Et av funnene som utmerker seg handler om hasj.

— Vi ser at økningen er størst i det generelle samfunnet, altså ikke i de gruppene som bruker andre ulvolige rusmidler. Folk er blitt mindre kritiske til stoffet. Flere aksepterer at kompisene bruker hasj, selv om de kanskje ikke gjør det selv, sier Flesland.

Sterkere enn før

Samtidig er det stoffet som er på markedet i dag, sterkere og farligere enn det som var i bruk for noen år siden. Tollvesenet melder om en klar økning i antall beslag.

— Konsekvensene av å bruke hasj kan være store. Vi har gode kunnskaper om dette i dag. Mange rapporterer om skulking og frafall fra skole og arbeid, depresjoner og angst, sier Flesland.

Ifølge rapporten brukes hasj i større grad enn før i åpne byrom og på utesteder. Brukerne er også blitt yngre enn tidligere.

— Vi har ikke konkrete aldersgrupper å forholde oss til, men det er en tendens, sier Flesland.

Hjemmedyrkingen av hasj øker også.

Mindre GHB

En annen av hovedtrendene i rapporten er at bruken av GHB går kraftig tilbake. Stoffet finnes ikke på utelivsarenaen og er også en sjelden vare i Nygårdsparken.

Samtidig er det en kraftig nedgang i utrykninger til overdoser som er forårsaket av GHB.

— Dette er en klart postivt trend. Vi ser også at bruken av heroin går ned, sier Flesland.

Rohypnol og Extacy er også på listen over stoffene som går tilbake, mens subutex øker.

Målet med Føre var-rapporten er blant annet å gi korrekt og oppdatert informasjon til de som jobber med rusavhengighet så tidlig som mulig.