Syv kilometer med ny bybanetrasé, syv nye holdeplasser, samt et stort depot og verksted som skal betjene hele bybanenettet. Det er noe av det som skal stå klart til drift i juni 2016.

- Det kan virke lenge til, men egentlig er det knappe tidsfrister. Derfor vil vi starte opp så raskt som mulig flere steder langs traseen, forteller direktør i Bybanen Utbygging, Roger Skoglie.

Allerede neste uke vil de første gravearbeidene settes i gang, og i løpet av høsten vil det være arbeid på alle de fire grunnentreprisene prosjektet er delt opp i.

Bompengeøkningen som ble innført 1. juli har sørget for at det er penger til prosjektet.

Traseen og holdeplassene bygges etter samme designprinsipper som de to første byggetrinnene. Likevel vil det være en del nye elementer på denne strekningen.

Lengre holdeplasser

- Her går banen gjennom langt mer landlige områder, som betyr at det blir færre urbane designelementer. Store deler av strekningen blir derfor pukkspor, og det er mange tunneler som følge av at vi krysser daler. Et annet nytt element er at vi lager holdeplassene litt lengre. Det gjør vi for bedre å kunne møte fremtidens lengre bybanevogner, sier Skoglie.

Fylkestinget har nemlig bestemt at de nye vognene skal være ti meter lengre enn dagens, for å gi plass til flere passasjerer. Dagens vogner skal forlenges når verkstedet på Kokstad står klart høsten 2015.

Holdeplassene vil også få nye, digitale skjermer for ruteinformasjon.

«Harpen» i Birkelandskiftet

Den mest spektakulære, og mest krevende, holdeplassen blir uten tvil den i Birkelandskiftet. Her skal banen krysse Flyplassvegen i bro, og det skal anlegges ny bussterminal og et parkeringsanlegg under holdeplassen.

- Birkelandskiftet blir et knutepunkt, og et av de vanskelige punktene på traseen. Her er det veldig trangt snitt. Det er kabler, rør og krevende trafikk som gjør arbeidet utfordrende, sier Skoglie.

I tillegg har bybanebyggerne valgt å ta litt ekstra i når de skal lage broen. Den blir et landemerke i Bergen sør, med en stor stålbue som bærende konstruksjon.

Kjørebanen blir av betong, festet med hengestag. Der skal både Bybanen og gang— og sykkelvei passere.

- Vi kunne laget en ordinær betongbro, men dette er en type konstruksjon som vil bli en inngangsport til Bergen. Da gjør det seg med noe som er litt mer arkitektonisk forseggjort enn en vanlige betongbro, sier Skoglie.

Han medgir at denne løsningen blir dyrere, men sier det dreier seg om noen få titall millioner ut av et totalbudsjett på 3,3 milliarder kroner.

Færre trafikkstans

Mens byggearbeidene på de to første byggetrinnene var preget av langvarige trafikkomlegginger og omkjøringsveier for bilistene, blir det atskillig færre av dem de neste tre årene.

- Denne gang bygger vi svært lite på eksisterende veitrasé, og har få berøringspunkt ellers. Men det er et viktig unntak, og det er krysset mellom Ytrebygdsvegen og Flyplassvegen ved Birkelandskiftet. Der blir det ny trasé for både vei og bane, sier Skoglie.

Ytrebygdsvegen vil bli stengt ved Plantasjen i ett år fra 18. august, med omkjøring i Kokstadvegen og Sandslivegen.

- Det vil bli fremkommelighet for biler hele tiden, men kjøremønsteret vil endre seg litt alt etter hvor vi holder på, sier Skoglie.