De to legene mener arbeidsmengden har økt dramatisk etter at samhandlingsreformen ble innført, og at det fører til uforsvarlige forhold for pasientene.

Legene Kjellaug Enoksen og Anja Maja Holm Thorsen har varslet byrådsavdeling for helse og omsorg om situasjonen og tatt saken til Helsetilsynet. Det går frem av korrespondanse fra de to til byrådsavdeling for helse og omsorg.

Det var BA som først omtalte saken i mandagens avis.

Samhandlingsproblem

Hovedproblemet er ifølge de to legene at legedekningen er altfor dårlig i forhold til arbeidsmengden.

• I mars 2011 ble 29 pasienter innlagt på korttidsopphold. I mars i år ble hele 45 pasienter innlagt.

• Det elektroniske journalsystemet Profil fungerer ikke godt nok. Legene har gått over til å føre journal i papirform.

• Det er for få leger. Flere leger har ikke fått legetilsyn under sitt opphold på Floridas korttidsavdeling.

I tillegg mener de to legene at pasientene som skrives ut fra sykehuset og inn på sykehjemmet er sykere nå enn tidligere. De mener årsaken er innføringen av samhandlingsreformen. I tillegg er det vanskeligere å innhente korrekte opplysninger om pasientene og informasjon om legemiddelbruk er feil. Feilene skal være flere nå enn før jul.

De to sykehjemslegene varslet byrådsavdelingen om dette 2. mars i år. De krevde at problemene måtte være løst innen 1. april. Hvis ikke, ville de to be om å bli overflyttet til avdelinger på sykehjemmet med langtidsopphold.

Sykere pasienter

Kommuneoverlege Svein Rasmussen mener at kommunen har vært forberedt på merarbeid etter innføringen av reformen.

— Vi har planlagt for økt aktivitet, men det er vanskelig å si hvor stor den blir. Det er vanlig med flere innleggelser i begynnelsen av året, grunnet infeksjonssykdommer, sier Rasmussen til BT.

Han sier det er helt tydelig at pasientene nå er dårligere ved utskriving fra sykehuset, enn de var før.

Institusjonssjef Anita Grinde ved Florida sykehjem sier til BT at ledelsen avventer Fylkeslegens tilsyn.

— Men vi jobber hele tiden med bemanningen og samhandlingsreformen, og om tiltakene vi har satt inn er tilstrekkelige, sier Grinde.

Helsebyråd Hilde Onarheim sier til Bergensavisen at hun har fått forsikringer fra sykehjemsledelsen om at driften er forsvarlig.