Sykehuset har valgt å la informasjon om pasienter være lett tilgjengelig for de ansatte, men har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at sensitiv informasjon kan komme på avveie, heter det i en rapport som Helsetilsynet i Hordaland, Statens helsetilsyn og Datatilsynet har lagt fram.

De gjennomførte en inspeksjon ved sykehuset 8. og 9. mai 2006.

Hensikten var å se hvordan sykehuset sikret taushetsplikten ved bruk av pasientjournalsystemet Doculive og det pasientadministrative systemet PIMS.

Hele rapporten til Datatilsynet leser du her!