Det sier stasjonssjefen ved Bergen Sør politistasjon. Han ber folk være forsiktig når de kjører bil i distriktet hans.

— I Bergen sør har vi store utfordringer på veiene. Veinettet er gammelt, og det blir stadig flere biler. Dagens veinett er ikke tilpasset mengden biler, sier han.

— Folk ber om kontroller

Han forteller at det i år har vært mange trafikkulykker i distriktet. Flere veier er smale og uoversiktlige. Fana-politiet blir oppringt fra bekymrede mennesker.

— De ber oss om å holde trafikkontroller på konkrete veier. Det er veldig mange slike telefoner fra publikum.

- Hvor ofte får dere slike oppfordringer?

— Det skjer hver dag.

For fort på Sjølinjen

E 39 mot Os og videre sørover går gjennom hans distrikt. Kjøpesenteret Lagunen ligger der. Flypolassen på Flesland bidrar også til trafikk i sør.

Fritz Riebers veg, kjent som Sjølinjen, er en av strekningene i sør som har to felt i begge retninger. Der kjøres det tidvis fort. BT har skrevet flere saker den siste tiden om bilførere som har mistet sertifikatet på denne veien.

— Både Utrykningspolitiet og vi prioriterer denne strekningen, sier Ørn.

- Forferdelig sårbart

Selv om fartsgrensen holdes, betyr ikke det at man kjører forsiktig. Ifølge vegtrafikkloven skal man kjøre hensynsfullt, varsom og avpasse farten etter sted, føre, sikt og trafikkforholdene.

— Mange veier er smale, og det er trangt. Det går gjerne skolebarn langs veien. Selv om man holder fartsgrensen, betyr ikke det at man kjører forsiktig. Man må avpasse farten etter forholdene, sier Ørn.

Også i Bergen vest registrerer politiet noe av det samme som det Morten Ørn påpeker.

— Veinettet er forferdelig sårbart. Over tid ser vi at det blir flere og lengre køer. Punkterer en moped, så blir det lange køer. Slik var det ikke tidligere, sier stasjonssjef Tore Salvesen.

Køsniking i vest

Han sier at politiet ikke opplever så mye hurtigkjøring, med unntak av riksveg 555 mot Sotra.

— Der meldes det også om mange tilfeller av køsniking. Flere som kommer fra Sotra opp bakken mot Bergen, legger seg til høyre i kollektivfeltet og passerer køen på høyre side. Lengre fremme kommer bilister fra Drotningsvik inn på veien, og da må de krysse kollektivfeltet. Det skaper farlige situasjoner, spesielt for flere MC-førere, sier Salvesen.

_Hva mener du om veiene i Bergen?

Si din mening i feltet under!_