Da Arbeidstilsynet besøkte Bybanen i desember kom det frem at vognførerne til tider har problemer med å se ut av vinduet.

«Det er generelt dårlig luft/inneklima i vognene, og store utfordringer knyttet til trafikkfilm, dugg og sikt fremover», heter det i rapporten etter tilsynet.

— Duggen er det største problemet. Den kommer helt plutselig fordi klimaanlegget spyr ut fuktig luft. Det kan være klare vinduer hos passasjerene, mens førerrommet er fullt av dugg, sier vognfører og hovedverneombud Arne Egil Landaas.

Må stoppe vognen

Når vinduene dugger er det ikke annet å gjøre enn å stoppe vognen og prøve å få den bort.

— Vi prøver å tørke eller skrape den bort og å stille på klimaanlegget. Noen innstillinger virker i én vogn, men ikke i en annen. Av og til hjelper det å slå av og på hele vognen. Det er jo kjedelig når dette skjer med flere vogner midt i rushtiden.

Den hender at vognførerne må kjøre med redusert fart på grunn av trafikkfilm på vinduene.

Siktproblemene oppstår som regel i regnvær. Når det i tillegg er mørkt kan trafikkfilmen være plagsom. Hovedverneombud Arne Egil Landaas

— Den hender at vognførerne må kjøre med redusert fart på grunn av trafikkfilm på vinduene. Det er trolig støv fra skinnene som er årsaken, og det er veldig vanskelig å vaske bort. Det hjelper heller ikke at spylervæskesystemet ikke fungerer skikkelig, sier Landaas.

Oppdaterer ventilasjonen

Fjord1Partner som drifter Bybanen er nå klar med en handlingsplan for å bli kvitt problemene.

— Vi har allerede justert vaskerutinene, og skaffet nytt renholdsutstyr. Vinduene vaskes nå så hyppig som mulig innvendig ut utvendig, både med tanke på dugg og trafikkfilm, sier sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes i Fjord1Partner.

Ventilasjonssystemet i vognene skal få en oppdatering som forhåpentligvis vil redusere duggproblemet, og det vurderes nå å impregnere alle frontrutene for at trafikkstøv ikke skal feste seg så lett.

- Kan bytte vogn

— Det er sikkerheten som først og fremst blir prioritert her, og tiltakene er ment å bedre situasjonen for vognførerne. Dermed er det ikke sikkert at duggen forsvinner fra passasjervinduene.

Målsnes presiserer at vogner med svært dårlig sikt ikke skal brukes.

— Hvis vognførerne får store problemer med sikten i en vogn skal den byttes ut når den kommer til endestoppet. Vi registrerer også hvilke vogner dette gjelder for å se om det er de samme som går igjen.