Tirsdag vedtar Helse Bergen årets budsjett. 228 millioner kroner må spares, og i budsjettforslaget er det foreslått 250 ulike tiltak for å nå målet.

Ett av tiltakene er å gjøre en av de to ambulansene stasjonert i Knarvik enmannsbetjent på kveld— og nattetid.

– Dette vil gi liten besparelse i forhold til kostnadene. Det betyr et dårligere tilbud til innbyggerne i Nordhordland og vil gå ut over dem som trenger akutt behandling, sier tillitsvalgt for de 22 ansatte i ambulansetjenesten i Nordhordland, Bjørn Tore Hatletun.

Kan bli umulig å iverksette

I dag har ambulansetjenesten i Nordhordland en ambulanse i Austrheim og to ambulanser i Knarvik. Alle tre er bemannet med to personer hele døgnet.

– I planene til Helse Bergen foreslår de at den enmannsbetjente bilen skal rykke ut med en lege fra Nordhordland legevakt. Vi har ingen garanti for at dette kan la seg gjennomføre. Legene kan være opptatt med andre ting, sier Hatletun.

Kuttet i ambulansetjenesten vil totalt utgjøre 0,6 stillinger.

Absolutte krav til kutt

Direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, forstår bekymringen, men understreker at kravene til budsjettkutt er absolutte i år, og at de ikke har annet valg enn å lete med lys og lykte etter steder å kutte.

– Vi må se på om det er forsvarlig, kostnadseffektivt slik det drives i dag og se at budsjettene henger sammen. Dette er kriteriene vi legger til grunn, sier han.

Han påpeker at de foreslår kuttet fordi de tror det er innenfor forsvarlighetens grenser.

– Det er muligheter for å sende ambulanser fra andre steder, og legehelikopter.

Helse Bergens budsjettvedtak gir imidlertid direktøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer i etterkant, og Kvinnsland opplyser at kuttene i ambulansetjenesten må gjennomgås grundigere før man eventuelt setter dem i verk.

– Vi venter fortsatt på en del av brukstallene for denne tjenesten. Denne gjennomgangen vil avgjøre om, og eventuelt når vi innfører kuttet, sier han.

– Gevinsten forsvinner

I forskriftene til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus står det at ambulanser skal være bemannet av minst to helsepersonell.

I Knarvik har de derfor liten forståelse for at det forslåtte kuttet skal spare Helse Bergen for utgifter.

Dersom ambulansen må rykke ut med bare et menneske, blir det en såkalt «first responder».

Dette er definisjonen på personell som skal drive med livreddende førstehjelp inntil en annen ambulanse kommer og assisterer.

– I et slikt tilfelle vil man behøve to biler for å utføre et oppdrag. Den økte aktiviteten på den gjenværende bilen i Knarvik vil kunne føre til at bemanningen på denne må økes. Vi ser ikke hvordan dette kan bety sparte midler, sier tillitsvalgt, Bjørn Tore Hatletun.

Han mener Helse Bergen bør vente med kuttet til de overtar driften av ambulansene for Bergen sentrum 1. januar 2008, for deretter å se hele ambulansetjenesten under ett.

FRYKTER KUTT: Noen av de ansatte i ambulansetjenesten i Nordhordland. Bak f. v: Knut Fyllingsnes, Jakob Hernar, Svein Atle Næss, Arild Fagerheim, Trond N. Kirkeluten, Sveinung Sundsøy, Cathrine Gram Knutsen, Reidar Mathiesen, Barbro Øvstebø, Benedicte Johansen, Christine Bødker, Bjørn Tore Hatletun og Inge Kolstad.
Mehus, Odd