Jøsendal er kommuneoverlege i Radøy, ansatt ved Bergensklinikkene og lege for Brann-spillerne. Han hudfletter organiseringen ved akuttmottaket i et brev sendt til Helsetilsynet i Hordaland.

– Alle kommunelegene i Helse Bergen har mottatt et brev hvor vi blir bedt om å angi en hastegrad for pasientene som skal til akuttmottaket, om det står om livet eller om tilstanden er mindre alvorlig. Dette skal hjelpe sykepleiere ved akuttmottaket med å prioritere pasientene. Fra mitt ståsted er det uakseptabelt at hasteprioriteringene blir overlatt til sykepleiere, sier Jøsendal til bt.no.

Har du tips om hendelser ved akuttmottaket? Tips oss på: telefon 02211 / sms 2211 / e-post 2211@bt.no

Ingen leger

Han understreker i brevet at han ikke har noe å utsette på arbeidet sykepleierne gjør ved akuttmottaket. Men han krever at legedekningen må økes.

«Det viser seg at det ikke finnes noen ansvarlig lege i Akuttmottak. Dette er svært overraskende, og medfører alvorlig bekymring», skriver han.

– Pasienter sendes jo ofte til akuttmottaket fordi vi ønsker et høyere kvalitetsnivå på vurderingen av pasienten, sier Jøsendal.

Ved minst fire anledninger har Jøsendal personlig opplevd det han mener er uforsvarlig behandling av sine pasienter ved akuttmottaket.

– Det har dreid seg om at lege ikke har vært til stede, og at pasientene har blitt liggende uforsvarlig lenge på mottaket, sier han.

– Var naiv

Enkeltsakene har ikke vært meldt til Helsetilsynet på grunn av «...en naiv tro på at avvikene skyldtes uforutsette og uheldige omstendigheter. Jeg beklager på det sterkeste at disse enkelthendelsene ikke er meldt tydelig inn til sykehusledelsen, men håper at denne henvendelsen til tilsynsmyndigheten kan bidra til å rette opp de sterkt kritikkverdige forholdene.»

Jøsendal forstår heller ikke hvorfor Helsetilsynet reagerte sterkere på bemanningssituasjonen da de gjennomførte tilsyn ved akuttmottaket i april i fjor.

– Man må lage et system hvor pasienter får den oppfølgingen de skal ha, sier Jøsendal.

– Jobber tett

Viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen avviser kritikken.

– Da Helsetilsynet hadde tilsyn i fjor, var vi omtrent det eneste akuttmottaket i landet som ikke hadde noen avvik, sier hun.

Faugstad påpeker at legene er ansatt ved de kliniske avdelingene.

– Hvis legene skulle vært ansatt ved akuttmottaket, ville de ikke få den spesialiseringen de trenger. Man blir ikke hjertespesialist av å jobbe på akuttmottaket. De fleste driver det slik som oss, og vi mener det er det faglig sikreste for pasientene, sier Faugstad.

Hun forstår ikke Jøsendals kritikk mot at sykepleiere gjør hastevurderinger.

– Legene jobber tett sammen med sykepleierne ved akuttmottaket. Det er ikke sykepleierne som gjør den diagnostiske vurderingen. Det er spesialistene som setter diagnosen og starter behandling, sier Faugstad, som inviterer Jøsendal til sykehuset hvis han vil lære mer om hvordan mottaket fungerer.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

Helge Sunde (arkiv)