Havnevesenet fikk melding om utslippet ved 14-tiden.

Det viste seg at kun mindre mengder diesel var sluppet ut, mellom 10 og 15 liter. Ryddemannskapene brukte kjemikalier for å løse opp dieselen, opplyser Bergen havnevakt til bt.no.

Hvor utslippet kom fra, er ennå uklart. Mannskapene har tatt prøver av utslippet for å forsøke å spore det.