Klokken 05.46 fikk politiet melding om et biluhell på Flyplassvegen i nærheten av Telenors bygg.

Ikke glatte veier — Det var skader på bilen, men føreren kom fra det uten, sier Ole Geir Magnussen, operasjonsleder ved Hordaland politidistrikt.

Føreren er ikke mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Bilen ble hentet av bergingsbil.

Ifølge veitrafikksentralen skal det ikke være glatt på veiene i bergensområdet.

Tatt i drosje Ole Geir Magnussen forteller om en natt der politiet hadde en del å gripe fatt i.

Like før biluhellet på Flyplassvegen, rykket politiet ut til Nyborg klokken 05.23. Der lå en bil på taket. To personer skal ha vært i den, men dro fra stedet i en drosje.

Politiet fikk stanset drosjen og kontrollerte de to passasjerene, en mann og en kvinne.

— De ble tatt med til legevakten for en utvidet promillekontroll. Blodprøver vil vise om fører har kjørt påvirket, sier Magnussen.