Den ferske byrådslederen,Ragnhild Stolt-Nielsen (H), stiller i dag på sitt første bystyremøte sombyrådsleder.

Glemte å hilse

Stolt-Nielsen ble ønsketvelkommen av ordfører Trude Drevland, riktignok først litt ute i møtet.

-Jeg har gjort en frykteligforglemmelse. Jeg har jo glemt å ønske vår nye byrådsleder velkommen, saDrevland en halv time ute i møtet.

Drevland kan unnskyldes,siden Stolt-Nielsen lenge har vært et fremtredende medlem av bystyret, somgruppeleder for Høyre. Det nye er derfor hennes rolle, og at hun nå sitter påbyrådsbenken helt fremme i bystyresalen.

Bystyret ga Stolt-Nielsen ersnill velkomst på den måten at hun ikke fikk noen spørsmål under spørretimensom innleder bystyremøtet.

Krangel om Damsgård skole

I stedet var det de andrebyrådene som måtte til pers, særlig skolebyråd Harald Victor Hove (H) ogfinansbyråd Liv Røssland (Frp).

De måtte blant annet svare påspørsmål om hvorfor byrådet vil busse hundrevis av elever fra Laksevåg til Fyllingsdaleni to år, mens Damsgård skole rehabiliteres.

— Tar ikke byrådet hensyn tilnærprinsippet lenger, spurte Oddny Miljeteig (SV).

— Dette oppleves som etløftebrudd og er helt uakseptabelt, sa Torstein Dahle (R).

Røssland og Hove hevdet atdet ikke var mulig å gjøre det annerledes,

— Nærprinsippetmå kunne fravikes i to år. Vi har lett med lys og lykter etter lokaliteter inærheten, og har sett på over 200 steder. Dette er den beste løsningen, saRøssland.

Hoveminnet om at flere andre skoler hadde opplevd at elevene måtte busses til andreskoler en periode, og at det stort sett har gått veldig bra.