I bystyret har man i lengre tid irritert seg over at det stadig voksende rådgiver— og sekretærkorpset til byrådene og bystyregruppene fyller opp de bakerste plassene i bystyresalen.

Flere bystyremedlemmer mener de politiske broilerne bråker for mye og ellers gjør for mye av seg. Derfor benyttet bystyret anledningen til å vedta følgende nye paragraf i vedtektene:

«Under møtene har ingen andre tilgang til møtesalen enn bystyrets medlemmer og møtende varamedlemmer, byrådet, kommunerevisor, kommuneadvokat, kommunaldirektører, samt ansatte ved bystyrets kontor som har oppgaver knyttet til fremleggelsen eller iverksettelsen av saken».

Gruppeleder Hilde Onarheim (H) fant grunn til understreke at de nye vedtektene ikke rettet seg spesielt mot rådgiver- og sekretærkorpset.

– Når vi har sett behovet for mer ro i denne sal, retter det seg mot oss representanter. Vi har alle et ansvar for å få ned støynivået, sa hun, før bystyret vedtok de nye vedtektene.

Så er det at noen finleser den nye paragrafen og finner ut at pressen ikke lenger har adgang til bystyresalen. Der har journalister sittet på egne plasser til venstre for ordføreren under bystyremøtene i mange tiår.

Noen gjør ordfører Gunnar Bakke oppmerksom på forholdet, og Bakke får bystyrets tillatelse til å endre paragrafen slik at pressen får adgang sammen med bystyrets medlemmer, byrådet, toppbyråkratene og ansatte ved bystyrets kontor.