29-åringen har tilstått at han har lastet ned filmer og bilder som inneholder kjønnslige skildringer av barn. 25. mai 2004 beslagla politiet minst 5.700 poseringsbilder av nakne eller lettkledde barn, minst 850 nakenbilder av barn og minst 1.604 bilder med skildringer av samleie mellom voksne menn og barn.

Grove overgrep

Bergen tingrett bemerker i sin dom at deler av bildematerialet gjelder grove seksuelle overgrep mot små barn, trolig ned i 5-6-årsalderen. Mannen har betalt opp mot 100.000 kroner for å få tilgang til det barnepornografiske materialet

Han har således aktivt og direkte støttet en virksomhet og industri som systematisk begår grove seksuelle overgrep mot barn, og han har indirekte medvirket til at nye overgrep blir begått, bemerker retten.

Gjorde ingenting

Påtalemyndigheten hadde foreslått at straffen ble satt til 7 måneders fengsel, hvorav 5 måneder skulle gjøres betinget. Forsvareren la ned påstand om at hele straffen måtte gjøre betinget, subsidiært at han ble ilagt samfunnsstraff.

Etter at mannen ble pågrepet 25. mai 2004 foretok politiet ikke et eneste etterforskningsskritt i saken i de neste 23 månedene. Dette har hatt stor betydning for straffeutmålingen, bemerker retten. I denne forbindelse viser retten til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Dersom saken hadde blitt pådømt innen rimelig tid, ville straffen blitt satt til fengsel i 6-8 måneder, og halvparten av dette ville trolig bli gjort betinget. Bergen tingrett dømte 29-åringen til samfunnsstraff i 150 dager.