Øre-nese-hals-legen Magne Tvinnereim har gjennom sine private firmaer Bergen Søvnsenter og Eurosleep siden 1998 hatt en eksklusiv og innbringende kontrakt med Helse Bergen.

Ledelsen ved Voss sjukehus innrømmer at avtalen ble inngått i strid med anbudsreglene for offentlig virksomhet.

– Jeg ser at dette er et klart brudd på anbudsreglene, sier sykehusdirektør Rolf Abrahamsen til Bergens Tidende.

Millioner i utbytte

Siden søvnklinikken, eller snorkeklinikken som den populært kalles, ble opprettet ved Voss sjukehus i 1998, har tusenvis av pasienter fra hele landet fått behandling der. De fire siste årene har klinikken foretatt omkring 3000 snorkeoperasjoner og søvnutredninger årlig.

Snorking har vist seg å være god butikk. Inntil 2003 var en enkel snorkeoperasjon priset til 20.500 kroner. Av dette gikk 6000 kroner til Eurosleep. Etter 2003 er prisen satt ned til 6000 kroner.

Overskuddet for den lukrative butikken har lege Magne Tvinnereim og Helse Bergen delt mellom seg.

I 2003 kunne Tvinnereim føre 20,6 millioner i driftsinntekter til firmaet Eurosleep Vest fra snorkeklinikken på Voss. Det ga et driftsoverskudd på hele på 11,5 millioner. Som eier tok han ut et skattefritt utbytte på syv millioner.

Da staten året etter kuttet satsene for snorkeoperasjonene, fordi man fant at prisen var satt uforholdsmessig høy, ble overskuddet redusert med mer enn to tredeler. Likevel kom Eurosleep Vest ut med et overskudd på 3,5 millioner kroner og Tvinnereim tok ut et utbytte på 3,16 millioner kroner.

Sykehusets lokaler

For Helse Bergens del har de årlige overskuddene variert fra 27 millioner til fem millioner kroner. Det er staten som betaler for de fleste operasjonene over helsebudsjettet. I år har Voss sjukehus budsjettert med et overskudd på tre millioner kroner for snorkeklinikken.

Siden 2002 har klinikken holdt til i det nedlagte internatet til Rogne videregående skole. Lokalene leier Helse Bergen fra Hordaland fylkeskommune. Helse Bergen har blant annet ansvar for å administrere klinikken, ordne ventelister og sørge for renhold.

Tvinnereim og hans ansatte har ansvar for behandlingen og medisinsk utstyr som trengs til behandlingen.

Legger seg flat

Kontrakten mellom Tvinnereims firmaer og Helse Bergen har vært fornyet to ganger. Men den har aldri vært vurdert satt ut på anbud.

Direktør Rolf Abrahamsen ved Voss sjukehus innrømmer at dette burde vært gjort. Han opplyser også at dette er blitt påpekt i et brev fra ledelsen i Helse Bergen i mars 2004.

– Men jeg tror ikke at vi hadde fått andre tilbydere om avtalen hadde vært lyst ut, sier han.

Abrahamsen viser til at Tvinnereims firma også driver en snorkeklinikk tilknyttet Stenby Sykehus i Helse Øst.

– Denne avtalen ble lyst ut. Eurosleep var eneste tilbyder. Jeg tror neppe resultatet hadde blitt annerledes om vi hadde lyst ut avtalen.

Andre øre-nese-hals-spesialister på Vestlandet avviser dette.

– Jeg kunne vært interessert i å inngå en slik avtale. Men jeg har ikke sett at den har vært utlyst, så jag her derfor ikke hatt anledning, sier Stein Helge Glad Nordahl ved Fana Medisinske Senter.

Også kollega Michael Strand i Haugesund mener at påstanden om at ingen andre ville være interessert, er for enkel.

– Det vet man jo ikke før man har hatt en anbudskonkurranse, sier Strand.

Rydder opp

Avtalen mellom Helse Bergen og Eurosleep går ut ved årsskiftet.

– Dersom Voss sykehus fremdeles vil kjøpe inn kirurgitjenester til klinikken, vil vi selvsagt lyse det ut. Det vil i så fall skje i regi av Helse Vest, forklarer sykehusdirektør Abrahamsen.

Også fra toppledelsen i Helse Vest er budskapet klart: Forretningsavtalene som sykehusene har med private, skal være ryddige og oversiktlige.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal vil ikke gi konkrete kommentarer fordi hun ikke kjenner innholdet i avtalen.

– I Helse Vest har vi understreket at avtalene vi inngår med private skal være ryddige og forutsigbare. Blant annet ønsker vi ikke at private firma skal drive virksomhet i våre sykehus. Ikke minst er dette viktig for pasientene som skal ha oversikt over hvem som står ansvarlig for behandlingen de får.

Sandal innrømmer at det før sykehusreformen ble gjennomført, var en del uoversiktlige avtaler i sykehusvesenet.

– Det har tatt tid å rydde opp i dette landskapet. Og vi må konstatere at ryddingen ennå ikke helt er fullført.

Anne Sissel Faugstad, konstituert direktør i Helse Bergen, lover å rydde opp.

– Vi har hatt en del slike uryddige avtaler som har hengt igjen helt tilbake fra fylkeskommunens tid. Nå prøver vi å rydde opp i den ene saken etter den andre, men noen saker henger fortsatt igjen. Den med snorkeklinikken og Voss Sjukehus er en av dem.