Det ligger i alle fall inne i forslaget som er fremlagt til dagens møte i forretningsutvalget.

Bakgrunnen for saken er de voldsomme interne problemene i kommunerevisjonen, som BT omtalte for to uker siden.

Problemene var så store at kommunerevisor Ole Hopperstad og hans nærmeste rådgiver ble fristilt fra sine stillinger.

I tillegg til å prøve å rydde opp i arbeidsmiljøproblemene har en arbeidsgruppe, hvor blant andre ordfører Gunnar Bakke har deltatt, vurdert om kommunerevisjonen i det hele tatt bør videreføres.

Får ny jobb

Konklusjonen er at det kan den, men under helt andre forutsetninger. Blant annet er det klart at fristilte Ole Hopperstad ikke kommer tilbake til sjefsstillingen. Stillingen som kommunerevisor skal lyses ut på ny.

Både Hopperstad og hans rådgiver blir i stedet overført til kontrollutvalgets sekretariat. Det betyr at Hopperstad fortsatt vil ha betydelig kontakt med kommunerevisjonen.

Til tross for skepsis til en slik løsning, har arbeidstakernes organisasjoner under tvil godtatt at Hopperstad får en slik jobb. Bakke sier at han ikke ser noen problemer med Hopperstads nye rolle.

— Han får en bestillerfunksjon i forhold til kommunerevisjonen, ikke noe annet enn det, sier Bakke.

  • Betyr dette at kommunerevisjonen er reddet som et kommunalt organ?
  • Jeg vil ikke si reddet. Men hvis bystyret slutter seg til dette forslaget, så vil vi fortsatt få en revisjon under kommunal drift, noe slankere og mer spisset enn i dag, sier ordføreren.

Slankekur

For det er ikke bare kommunerevisors avskjed som må til:

  • Kommunerevisjonen skal slanke bemanningen, og ansatte må overføres til andre avdelinger i kommunen.
  • Flere mellomlederstillinger blir kuttet for å lage en flatere organisasjon.
  • I fremtiden må revisjonen utvikles slik at den kan bli et interkommunalt selskap.
  • En skal spisse kompetansen, og åpne for kjøp av flere tjenester eksternt.
  • Vi håper at denne løsningen blir godtatt, men det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, sier hovedtillitsvalgt Bjørg Kårbø i Delta.

Hun mener det blir utfordrende å lage et interkommunalt selskap. I tillegg er hun spent på hvordan nedbemanningen vil påvirke revisjonen.

  • Det er viktig å ivareta kompetansen, sier Kårbø, som sier at de ansatte er villige til å se fremover.

Den endelige skjebnen til kommunerevisjonen blir det bystyret som skal vedta. Det skjer på møtet 15. desember.